Menu

“Onze generatie is ongerust over de toekomst”

Terug naar Boer in de kijker

Celine Brutsaert (25) en Ward Hauspie (26)

Veurne (West-Vlaanderen)
Gemengd bedrijf met melkvee, varkens, akkerbouw.
Celine Brutsaert vraagt ruimte om te ondernemen.

Nele Kempeneers

Sinds Celine Brutsaert uit Veurne in haar pen kroop en minister Demir een brief stuurde, werd haar verhaal door heel wat media opgepikt. Samen met haar verloofde Ward Hauspie wil ze immers volgend jaar het landbouwbedrijf van Wards ouders overnemen, maar de onzekerheid over de programmatische aanpak stikstof (PAS) bezorgt het koppel slapeloze nachten.

Voor we dit interview starten, delen we even de brief die Celine begin mei schreef naar minister van Omgeving Zuhal Demir: “Na enkele slapeloze nachten ben ook ik eens in mijn pen gekropen. Ik ben 25 jaar en ga op dit ogenblik nog voltijds werken. Mijn verloofde baat samen met zijn ouders een gemengd landbouwbedrijf uit met varkens, melkvee en akkerbouw. Normaal is het de bedoeling dat ik begin volgend jaar mee in het bedrijf stap. Maar mevrouw, de moed zakt me stilletjes aan in de schoenen. Ons plan was om een dertig jaar oude zeugenstal te slopen en een nieuwe te bouwen. Dit omdat het écht nodig is. Maar door uw nieuwe stikstofregeling kunnen we dit plan voorlopig opbergen. U bent zo’n voorstander van familiale bedrijven, maar u begrijpt blijkbaar niet goed dat veel bedrijven zullen verdwijnen door die nieuwe regeling. Ook wij willen meebouwen voor een beter milieu en dierenwelzijn, maar daar moeten we natuurlijk de kans toe krijgen. Hopelijk denkt u nog eens goed aan de jonge landbouwers en gaan uw ogen open. Want jonge landbouwers zijn de toekomst!”

Vergunning uitgesteld

Rake woorden van deze jonge landbouwster. Samen met haar verloofde Ward Hauspie wil Celine immers begin 2022 mee in het gemengd landbouwbedrijf van Wards familie stappen, maar de recente ophef rond de programmatische aanpak stikstof baart het koppel grote zorgen. Het Poorthof, de boerderij waar Celine en Ward intussen de vierde generatie boeren zijn, is een typisch gemengd familiaal bedrijf met melkvee, varkens en akkerbouw. In 2017 werd de melkveestal al volledig vernieuwd en werd er een melkrobot en emissiearme vloer voorzien. Het jonge koppel zou nu ook graag een nieuwe zeugenstal bouwen om de oude te vervangen, en wil met die investering het aantal zeugen verhogen. “Daarnaast was het plan om ook de capaciteit voor de afmest van vleesvarkens te verhogen, zodat we een volledig gesloten bedrijf kunnen blijven”, vertelt Ward. “Maar door de onzekerheid die de tijdelijke PAS met zich meebrengt, is de vergunningsaanvraag uitgesteld. We weten immers niet op welke cijfers de aanvraag zich moet baseren en hoe deze precies beoordeeld zal worden.”

Geen korte keten

Het feit dat Celines brief bijna 1000 keer werd gedeeld op sociale media, wat bewijst dat heel wat jongeren uit de sector haar bekommernissen delen. “Landbouwers, en zeker jonge mensen, willen zich absoluut inzetten voor milieu en omgeving”, zegt Celine. Dat moet ook, want als boer ben je afhankelijk van wat de natuur je geeft. Maar de tijdelijke PAS-instructie zet ons het mes op de keel.” Celine heeft het gevoel dat landbouw onterecht als zondebok wordt voorgesteld, terwijl industrie bijvoorbeeld wel meer marge krijgt. Ook het feit dat de minister korteketenafzet als ideaaloplossing ziet, vinden Celine en Ward misplaatst. “Korte keten is zeker mooi, maar niet elk bedrijf wil of kan dit doen. In onze straat is er bijvoorbeeld al een melkveebedrijf dat hoeve-ijs maakt, dan kunnen wij toch niet hetzelfde doen”, zegt Celine. “Wanneer we ons bedrijf zouden uitbreiden met een hoevewinkel, moeten we personeel aanwerven om alles te kunnen bolwerken. Dan verlies je ook wat het familiale aspect op de boerderij. Wij kiezen dus bewust niet voor korteketenafzet, en dat verdient ook respect.”

Voedsel exporteren

Maar minister Demir diende Celine per brief ook van antwoord: “Beste Celine, ik ken veel landbouwers zoals jullie gezin”, zo begint de minister haar repliek. “Jullie zijn bereid om milieuvriendelijk te investeren. Mijn instructie geeft hen een eerlijke kans. Je gaat mij niet horen zeggen dat er voor familiale bedrijven die milieubewust werken geen ruimte is. Maar ik ga ook niemand voorliegen: die ruimte moeten we opnieuw creëren.” Celine en Ward waren best wel teleurgesteld in het antwoord van de minister. “Het is jammer dat landbouw niet de kansen krijgt die de sector verdient, zeker ook op het vlak van export. We hebben in ons land nu eenmaal supervruchtbare grond, kennis en technologie. Zaken die ze elders in de wereld niet hebben”, zegt Ward. “Waarom mogen we ons voedsel dan niet delen met de wereld?” Ondanks alle onzekerheid kiezen Ward en Celine met passie voor hun toekomst in de landbouwsector. En voor elkaar, want volgend jaar geven ze elkaar het jawoord en zal ook Celine in het bedrijf stappen. We wensen dit jong koppel veel succes!

Meer boeren in de kijker

De afzet van het vollegrondsgroentebedrijf verloopt volledig via de korte keten, door verkoop op markten, in hun...
Roel en Annemie begonnen van nul, als echte witloofleken, maar voorzien intussen gedurende vier maanden per jaar zowel...
Wie dit najaar naar het VTM-programma ‘Boer zoekt vrouw’ keek, kent ongetwijfeld de sympathieke...