Menu

“Je moet je job met liefde doen, anders hou je dit niet vol”

Terug naar Boer in de kijker

Philip Maenhout

35 jaar
Waterland-Oudeman (Oost-Vlaanderen)
Samen met zijn vrouw Elke Welvaert (32), Erik Maenhout (60) en Hélène Dauwe (62) runnen Philip en Elke een akkerbouwbedrijf met wintertarwe en -gerst, aardappelen, suikerbieten, bruine bonen en wat mais en ze hebben ook vleesvee.
Philip Maenhout reinigt zijn bewaarloods.

Patrick Dieleman

Philip Maenhout werkte als ontwerpingenieur voor Case New Holland in Zedelgem, maar in juli 2018 draaide hij resoluut de knop om en stapte hij mee in het akkerbouwbedrijf van zijn ouders. Voordien werkte hij voor en na mee op het bedrijf, nam gericht vakantie voor de grote seizoenwerkzaamheden en groeide zo mee in het bedrijf. Hij maakte die keuze door zijn passie voor de landbouw. Die is zo groot dat hij daarvoor een gesmeerd werkend team van mensen met een landbouwhart en een vaste job achterliet. “Van een passie naar een hobby en van een hobby naar een beroep en andersom”, zegt Philip. “Je moet je job met liefde doen, anders hou je dit niet vol.”

De aanleiding voor ons bezoek is de noodzaak om bewaarloodsen grondig te reinigen, met het oog op een eerste bewaarseizoen zonder CIPC als kiemremmer. Philip is lid van de werkgroep Akkerbouw van Groene Kring en als Groene Kring-vertegenwoordiger actief in de provinciale vakgroep Akkerbouw van Oost-Vlaanderen. Zo heeft hij voeling met de syndicale aspecten van het dossier. Door het wegvallen van de erkenning van CIPC zal ook de maximale residu limiet (MRL) op een zeer laag niveau terugvallen. De sector vroeg om een tijdelijke MRL in te stellen, maar die is er nog steeds niet. CIPC is enorm persistent. Door jaren van gebruik is het binnengedrongen in vloeren, wanden en het plafond van de loods, net als in machines die ermee in aanraking komen, zoals een stortbak en transportbanden.

Anders telen

Het gebruik van maleïnehydrazide (MH) hebben Philip en zijn vader Erik al in de vingers. “We beogen er drie zaken mee: aardappelopslag voorkomen, een betere kwaliteit realiseren en de eerste kiemremmingstoepassing in de loods uitstellen tot januari.” Dit op voorwaarde dat de toepassing van MH onder goede omstandigheden is gebeurd. De warmte en droogte van begin augustus zullen geen positief effect hebben voor een 100% werking van MH dit jaar. “Je product opvolgen tijdens de bewaring is even belangrijk als tijdens het groeiseizoen. Elk jaar is het bewaarproces anders. Je moet je aardappelen bekijken en op basis daarvan de ventilatie instellen. Door het wegvallen van CIPC denkt men na over andere technieken voor het bewaren, bijvoorbeeld mechanische koeling. We gaan eerst afwachten of we zonder CIPC al dan niet koeling nodig hebben.” Philip ondervond ook dat rooien in koele omstandigheden zorgt voor een goede uitgangssituatie en minder kiemlustige aardappelen. Dit najaar gaat hij proberen om daarmee rekening te houden. Dat noopt ook tot iets later rooien, als september weer warm zou zijn. Rooibeschadigingen zijn een belangrijk aandachtspunt om stootblauw te vermijden. Philip zorgt dat de loonwerker daar aandacht voor heeft. “De manier van rooien maakt verschil in de bewaring, kwaliteit staat voorop.”

Voor de keuze van een alternatief kiemremmingsmiddel rekent Philip op het advies van de fytohandelaar en van zijn afnemer. “Ik heb me wel geïnformeerd, maar weet nog niet wat ik ga gebruiken. Ik ben benieuwd naar het advies van de frietindustrie. Er lopen enkele onderzoeken. Voor mij spelen het gebruiksgemak, interval, eindresultaat en de kostprijs een rol. Ik heb liefst een middel met zo weinig mogelijk afzetting, zodat ik zo weinig mogelijk werk heb als dat ooit verdwijnt.”

Loods reinigen

“Het uitruimen van de ondergrondse kanalen hebben we al achter de rug. Dat werk doen we elk jaar.” Philip en Erik hebben op regelmatige afstanden een rooster uitgelicht en van daaruit de grond bij zich getrokken. De volgende stap is het reinigen van de loods met een industriële stofzuiger. Bij de natte reiniging plaatst Philip vraagtekens. “Waar moet het reinigingswater naartoe? Een dergelijke hoeveelheid krijg je niet verwerkt met een biofilter. De Sentinel zou ook kunnen, maar voor grote hoeveelheden is dit wel duur. Mogen we het uitspreiden op het land, liefst op land waar de eerstkomende jaren geen aardappelen komen? We brengen de grond toch ook naar het land. Ik vind het spijtig dat de overheid wel zaken verbiedt, maar ons geen oplossingen aanreikt. Hoeveel CIPC zal er in het spoelwater zitten, en tot welke concentratie mogen we het openspreiden? CIPC had immers ook een erkenning als herbicide. Dat zijn vraagtekens die vandaag al opgelost zouden moeten zijn, en ik heb er nog nergens iets over gelezen. Het doel is de oogst 2020 in een zo proper mogelijke schuur op te slaan en om voor de oogst 2021 af te wachten of we nog grondiger moeten reinigen. Als er geen tijdelijke MRL komt, wordt de limiet 0,01 ppm … Als je dan toevallig een staal hebt waar één CIPC-kristal in valt …” Philip heeft zijn transportbanden en stortbak gereinigd op het grasveld, waar hij ook zijn spuittoestel uitwendig reinigt. Hij heeft het reinigen ook gedocumenteerd, onder meer met foto’s van voor, tijdens en na het reinigen van de ventilatoren. Philip rekent voor dat het grondig reinigen hem in totaal ongeveer een week kost en geeft mee dat het nodig is om daarmee rekening te houden. “Door de coronacrisis zijn her en der nog aardappelen aanwezig in de bewaring. Dat maakt de tijd tot de volgende oogst wel enorm kort.”

Het plafond gaan ze borstelen met behulp van de verreiker, uiteraard mits de nodige beschermings- en veiligheidsmaatregelen – wat ook voor de andere reinigingswerkzaamheden geldt. Nadien moeten de loods en de ondergrondse kanalen worden gestofzuigd. De ventilatoren heeft Philip al gereinigd, iets wat ze vroeger tweejaarlijks deden. “Dat lukte niet met een gewone borstel. De CIPC-kristallen waren zo sterk aangekoekt dat dit met een stalen borstel moest gebeuren.” De houten terugslagkleppen gaat Philip vervangen, omdat CIPC heel gemakkelijk in hout dringt. Ook heel de drukkamer moet worden gereinigd. Hij wil de vloer vlak onder de ventilatoren heel grondig reinigen en ook de eerste vijf meter van de ondergrondse kanalen, omdat daar de meeste kristallen zijn afgezet. “We blijven zitten met de vraag: wat is grondig reinigen? Niemand kan me zeggen hoe ver we daarin moeten gaan, zodat het residu aanvaardbaar zou zijn. We doen ons uiterste best om de loods zo zuiver mogelijk te maken.”

Meer boeren in de kijker

Groenteteler Alfons Van Hulle volgde eind vorig jaar de cursus Agrocoach rond tewerkstelling van personeel. "Je moet...
Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) organiseerde vorige maand drie bezoeken aan aardappelloodsen. We maakten...
Het lukt niet iedereen die ploegloos boert om weinig kluiten mee te oogsten met de aardappelen. Voor Bernard Huybrechts...