Menu

“Inspanning wordt beloond door inzicht”

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 

Steven Van Hecke

37 jaar
Maldegem (Oost-Vlaanderen)
Steven baat het gemengde bedrijf samen uit met Ineke Hebbrecht (37). Samen hebben ze vijf kinderen: Wout (10), Tijs (8), Miel (6), Daan (4) en Juul (2). Steven en Ineke hebben 120 melkkoeien, telen gras, mais, rogge, triticale en voederbieten. Bovendien telen ze
Melkveehouder Steven Van Hecke ging samen met bedrijfsleiderskring Brakelhof aan de slag met de dierenwelzijnsscan van Boerenbond.

Nele Kempeneers

Gezonde dieren zijn productieve dieren. Dat maakt ook de veehouder gelukkig. Steven Van Hecke ging samen met bedrijfsleiderskring Brakelhof aan de slag met de dierenwelzijnsscan van Boerenbond en leerde zo een aantal sterktes en werkpunten van zijn melkveebedrijf kennen. Sterk staan qua dierenwelzijn is een extra troef voor dit bedrijf, want Stevens vrouw Ineke verkoopt hoeve-ijs en communicatie met de consument is dus erg belangrijk. “Het vraagt wat inzet om de dierenwelzijnsscan volledig te doorlopen, maar het levert heel wat inzicht op. Het is een goede manier om bedrijfsblindheid tegen te gaan”, vindt Steven.

Sinds Stevens vrouw Ineke in 2016 hoeve-ijs begon te verkopen, is de Reinaardhoeve een populaire bestemming geworden voor buurtbewoners en toeristen in de wijk Vossenhol in Maldegem. Veel bezoekers betekent ook veel vragen voor de boer, ook over dierenwelzijn. “Hoewel we geen rondleidingen geven op het bedrijf, willen mensen wel meer weten over het reilen en zeilen op de boerderij. We hebben gekozen voor beweiding en ik merk dat mensen hier aandacht voor hebben. Als de koeien nog binnen staan, bijvoorbeeld in het vroege voorjaar, vragen ze wel eens waarom dat zo is. Zelf denk ik niet dat het dierenwelzijn per definitie beter is wanneer dieren op de weide gaan. Alles hangt af van je bedrijfsmanagement. Het is goed dat ook de dierenwelzijnsscan geen waardeoordeel geeft aan wel of niet beweiden. Elk systeem heeft voor- en nadelen, maar het monitoren van de diergezondheid is altijd een must.”

Steeds meer duurzaamheidseisen

Steven nam in 2004 het gemengde bedrijf van zijn ouders over. Het bestond toen uit zo’n 55 melkkoeien, 300 mestvarkens en wat akkerbouw. Na enkele jaren heeft hij de varkenstak afgestoten, om zich te specialiseren in het melkvee. Vandaag melkt hij 120 koeien. De melk gaat naar Inex, maar een deel van de productie wordt door Ineke verwerkt tot roomijs en andere desserten. Steven en Ineke hechten belang aan het monitoren van dierenwelzijn: “Gezonde dieren zijn belangrijk, niet alleen voor de productie, maar ook voor het arbeidsgemak en voor het beeld dat de samenleving heeft van onze sector. Er komen veel duurzaamheidseisen op ons af. Die druk komt vanuit de consument zowel als de retail, de melkerijen en het buitenland. Weidemelk is maar een voorbeeld. Initiatieven als de dierenwelzijnsscan kunnen veehouders helpen wanneer ze vragen krijgen, want we staan sterker in onze schoenen bij het antwoorden. Misschien kan hij ook iets betekenen in de herwerking van de IKM-duurzaamheidsmonitor, al blijft het vrijwillige aspect wel belangrijk.”

Kritische collega’s

Steven kwam in contact met de dierenwelzijnsscan via de bedrijfsleiderskring Brakelhof, die begeleid wordt door Boerenbondconsulent Jonas Hanssens. “De leden van de bedrijfsleiderskring kregen uitleg over de dierenwelzijnsscan en installeerden de app op hun smartphone. Daarna zijn we met ons groepje door mijn melkveestal gegaan en hebben we de dieren gemonitord aan de hand van de vragen op de app”, vertelt Steven. Dat bleek een nuttige oefening. “Elke bedrijfsleider heeft in meer of mindere mate last van bedrijfsblindheid. De app kan nuttig zijn om dat op te vangen. Zeker wanneer je de scan uitvoert samen met collega’s-veehouders, want zij kijken nog net iets kritischer naar jouw dieren.” Voor het bedrijf van Steven kwamen vooral klauwgezondheid en beenwerk als aandachtspunten naar voren, al werkt Steven hier al regelmatig aan. “Ik ben gemiddeld een halve dag per week bezig met klauwverzorging. We hebben bovendien onlangs geïnvesteerd in een nieuw klauwbad, na een tip van consulent Jonas. Dit nieuwe model werkt veel doeltreffender dan ons vorige systeem.”

Tijd maken voor monitoring

Hoewel Steven optimistisch is over de dierenwelzijnsscan, zijn er volgens hem ook werkpunten. “Je moet er wel echt tijd voor maken. Je kunt hem niet eventjes tussendoor doen. Het correct monitoren van de dieren en overlopen van de vragenlijst vraagt toch wat tijd en engagement. Positief is wel dat je het eerste deel van de vragenlijst, over je bedrijfsgegevens, slechts eenmaal hoeft in te vullen. Dat deel valt weg wanneer je de scan later herhaalt. Ik denk dat het zeker een meerwaarde is om de dierenwelzijnsscan uit te voeren onder begeleiding van een consulent en bijvoorbeeld met collega’s uit je bedrijfsleiderskring. Ook het feit dat je een ijkpunt krijgt voor je bedrijf kan een extra motivatie zijn, al is de beste motivatie natuurlijk dat je het dierenwelzijn op je bedrijf kunt optimaliseren.”

Zou jij ook de dierenwelzijnsscan willen uitvoeren op jouw bedrijf? Download de app voor je smartphone via de App Store (voor iPhone) en in Google Play (voor Androidtoestellen). Zo krijg je op basis van waarnemingen in de stal een beeld van het welzijn van de dieren op jouw bedrijf. Je vindt alle info op de website van de dierenwelzijnscan.

Zo ga je tewerk

Jonas Hanssens, landbouwconsulent Boerenbond: "Om ervoor te zorgen dat de dierenwelzijnsscore een representatief beeld schetst van je bedrijf, vraagt de app om tien willekeurige dieren in de stal nauwkeurig te beoordelen. Wanneer een vraag niet duidelijk is, vind je vaak meer uitleg bij het (i)-teken. Wanneer je klaar bent met invullen, wordt jouw score vergeleken met het Vlaamse gemiddelde. Dat geeft je inzicht in de sterke en zwakkere punten van je bedrijf. Uiteraard is de privacy gerespecteerd gegarandeerd in het systeem en deze gegevens worden niet verspreid. Deze app kan een handig hulpmiddel zijn voor een veehouder die een onderbouwd antwoord wil kunnen bieden op de actuele vragen rond dierenwelzijn."

Meer info? 0472 78 79 90 of stuur een mailtje

Meer boeren in de kijker

Toen Gino Nollet in 2008 zijn mest aan het mixen was, ging het allemaal vreselijk mis. Omdat zijn vleesvarkens opeens...
In Management&Techniek brengen we deze week het dossier 'Hoevevlees, de korte keten' waarin enkele...
De voorbije weken zocht de Belg massaal het platteland op voor een deugddoende wandeling of fietstocht. Helaas nam...