Menu

“Ik heb hier ongelofelijk veel zin in”

Terug naar Boer in de kijker

Jonas Lemaire

21 jaar
Lennik (Vlaams-Brabant)
Jonas is 21 en werkt mee op het gemengd bedrijf van zijn ouders Guido Lemaire en Katleen Taelemans. Ze hebben 80 zoogkoeien en 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee. De akkerbouwtak omvat 140 ha, met onder meer aardappelen, suikerbieten, spelt, gerst, wintertarwe, maïs en grasland. Jonas is ook actief als ondervoorzitter van Groene Kring Oost-Pajottenland en KLJ-leider.
Bij het begin van het nieuwe jaar neemt Jonas Lemaire een nieuwe start. Hij is klaar voor zijn eerste 'volwassen' stappen in de landbouwsector.

Nele Kempeneers

Bij het begin van het nieuwe jaar neemt Jonas Lemaire uit Lennik een nieuwe start. Hij rondt zijn bachelor Agro- en biotechnologie aan de Hogeschool Gent af en is klaar voor zijn eerste ‘volwassen’ stappen in de landbouwsector. “In ons gezin wordt er heel open gecommuniceerd en we kennen elkaars verwachtingen. Dat zal ons samenwerken alleen maar ten goede komen. Dat wil wel niet zeggen dat ik geen andere accenten zal leggen dan mijn ouders.”

Wil je meteen in het ouderlijke bedrijf stappen of heb je andere plannen?

“Ik zal waarschijnlijk nog niet volledig in het bedrijf stappen, maar wil wel al gedeeltelijk mijn verantwoordelijkheid opnemen, door bijvoorbeeld investeringen te doen. Ik zou liefst eerst nog buitenshuis ervaring opdoen. Ik denk dan aan een functie als vertegenwoordiger in de plantaardige of mechanisatiesector. Maar ik zal natuurlijk – net als nu – thuis veel bijspringen. Het is zeker de bedoeling dat ik na verloop van tijd voltijds in ons gemengde bedrijf actief zal zijn. Waar ik mijn carrière ook begin, het staat vast dat mijn leven vanaf nu zal veranderen. Het wordt iets totaal anders, maar ik kijk er enorm naar uit.”

Hoe belangrijk is goede communicatie wanneer je samenwerkt met je ouders?

“In ons gezin hebben we altijd heel open met elkaar gecommuniceerd en dat is de basis voor een fijne samenwerking. Mijn ouders geven me de vrijheid om mijn mening te geven en ze houden er ook hoe langer hoe meer rekening mee. Hun ervaring is heel waardevol en ze houden mij met beide voeten op de grond. Ook wat de cijfers betreft, is er openheid. Onze bedrijfseconomische boekhouding doorlopen we met plezier samen. Mijn mama deelt trouwens aan het begin van elke maand mee wat er moet binnenkomen om de leningen te kunnen afbetalen.”

Zou je het bedrijf een andere richting willen uitsturen?

“Mijn interesse ligt vooral in de akkerbouwtak, terwijl mijn vader zich vooral bezighoudt met het melkvee en mijn moeder gepassioneerd is door onze dieren van het Belgisch wit-blauw. De afgelopen jaren werd er bijna uitsluitend in de dierlijke productie geïnvesteerd, maar dat ben ik niet meer van plan. Onze nieuwe melkveestal dateert uit 2011 en we gaan dus zeker door met het melkvee. Het vleesvee proberen we stilaan wat af te bouwen, maar ik betwijfel of we er volledig mee zullen stoppen. Dankzij de passie van mama doet het vleesvee het goed op ons bedrijf. Mijn droom is om verder te specialiseren in de akkerbouw. Ik sluit zeker ook niet uit dat we aan de slag zullen gaan met alternatieve teelten, bijvoorbeeld soja. Ik probeer het onderzoek in ons land hierrond goed te volgen.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor jonge starters?

“De bedrijven blijven groeien en dus is er ook steeds meer kapitaal nodig om een bedrijf over te nemen. Het risico bij een zware lening wordt meestal niet beloond door inkomenszekerheid. Daarnaast veranderen de maatschappij en de consument, en daar mag je als landbouwer niet blind voor zijn. We moeten loskomen van hoe het vroeger was, durven communiceren, persoonlijk maar ook via de sociale media. Wij ontvangen bijvoorbeeld geregeld scholen, maar ook overkoepelend gebeurt er veel. Zo doen onder andere Boerenbond en Groene Kring veel inspanningen om positief in de media te komen.”

Ben je van plan om je te blijven bijscholen?

“Zeker, ik heb net de Junior Class ‘Financieel inzicht’ van Groene Kring afgerond en ik ben ook steeds op zoek naar bijscholingen rond smart farming en precisielandbouw. Je kostprijs kennen, rekenen en weten waar je mee bezig bent, zijn heel belangrijk als je wilt slagen in deze onzekere sector. De maatschappij verandert snel en dus moet je bijleren als je de kans krijgt. Door opleidingen, maar bijvoorbeeld ook door de vakpers te lezen.”

Meer boeren in de kijker

Stilzitten? Dat kennen ze niet bij de familie Hillewaere-Verhaeghe. Renaat en Petra runnen een gemengd bedrijf met...
Op de hoeve van Dirk Vandecruys en Ann Stevens werd er de voorbije maanden hard gewerkt. Ze bouwden een nieuwe...
In september kon je in het Antwerpse Emblem het fruitbedrijf van Kris en Ingrid Lemmens-Bierinckx bezoeken. De...