Menu

“Een topproduct verdient een eerlijke prijs”

Terug naar Boer in de kijker
Sector: 
Regio: 
Locatie: Lille (Antwerpen)
Joris Van Loock, melkveebedrijf Tot in 2013 was het bedrijf van vader August Van Loock en moeder Marie-Claire Geluykens.
Jonge landbouwers die in deze tijden dapper blijven timmeren aan hun toekomst, dat verdient respect. Joris Van Loock is een van hen.

Nele Kempeneers

Dat Joris zou gaan boeren, was al van kleins af aan duidelijk. Toen hij in 2009 afstudeerde aan de landbouwschool van Hoogstraten, ging hij meteen aan de slag als zelfstandig helper in het melkveebedrijf van vader August Van Loock en moeder Marie-Claire Geluykens. Toen zijn ouders in 2013 op pensioen konden gaan, was het voor Joris vanzelfsprekend dat hij het melkveebedrijf zou overnemen. “Landbouw is altijd mijn ding geweest”, zegt hij. “Ik heb nooit iets anders willen doen, dus toen mijn ouders op pensioen gingen was het bijna een evidentie dat ik zou overnemen. Het feit dat het om een volledige overname ging maakte het op administratief vlak iets makkelijker, maar het is natuurlijk wel een grote stap.” De overname werd geregeld onder begeleiding van SBB. “Er komt toch heel wat bij kijken. De overname van de vergunningen, de betalingsrechten, de NER-D’s, de VLIF-steun ... Ook de gronden heb ik mee overgenomen. De begeleiding en ondersteuning van experts was zeker welkom om de overname goed te laten verlopen.”

Een nieuwe stal

Om een sterke toekomst te kunnen uitbouwen had het bedrijf echter nood aan investeringen. Joris besloot om uit te breiden van 80 naar 130 koeien en bouwde daarom in 2015 een nieuwe melkveestal. Maar ook over arbeid werd nagedacht. “Ik krijg nog heel wat hulp van mijn ouders, maar de hoofdtaken voer ik alleen uit. Om later niet met personeel te moeten werken vond ik het belangrijk om alles zelf te kunnen blijven bolwerken. Ik koos er daarom voor om de nieuwe stal te voorzien van twee melkrobots.” Best een grote stap dus voor de jonge landbouwer. “Aangezien we met een bedrijfseconomische boekhouding werken heb ik een goed zicht op de cijfers. Dat is ook nodig om te weten waar je mee bezig bent”, weet Joris. “We hebben de haalbaarheid van de investering voor de nieuwe stal goed berekend, een investeringsplan gemaakt en ons laten bijstaan door experts. Eens je in die fase zit was die investering niet onoverkomelijk. De nieuwe stal is er in 2015 gekomen en ik heb niet getwijfeld aan de haalbaarheid van dit project.”

Te lage melkprijs

Intussen melkt Joris vijf jaar in de nieuwe melkveestal en hij is zeer tevreden van de sprong die hij waagde. De productie zit goed, het bedrijf draait zoals het moet. Al is er een belangrijke ‘maar’, want de lage melkprijs gooit roet in het eten. “Onze familie is altijd al Milcobel-lid geweest. Jarenlang was er ook geen reden tot ontevredenheid. We waren ook fier dat we deel mochten uitmaken van het geheel van de coöperatie. Want wat is er mooier dan samen met collega-landbouwers aan dezelfde kar trekken?” De melkprijs die Milcobel vandaag uitbetaalt komt helaas niet in de buurt van de prijs waarop Joris het investeringsplan van zijn nieuwe stal had gebaseerd. “De berekeningen voor de nieuwe stal zijn gemaakt op een gemiddelde melkprijs van 32 cent, maar nu halen we al lange tijd zelfs geen 30 cent meer. We verwachten niet dat ze de best betalende melkerij zijn, maar wel een eerlijke beloning voor het werk dat we als melkveehouder doen. Nu hinken we al een paar jaar achterop en in vergelijking met andere melkerijen is het verschil echt extreem groot en dat steekt.

Want uiteindelijk werken we even hard en is onze melk niet minder kwaliteitsvol. Zeker voor wie, net als ik, recent een investering deed, zorgt dit voor extra kopzorgen en onzekerheid.”

Eerst zien en dan geloven

Milcobel gaf recent tekst en uitleg aan haar leden en belooft beterschap, maar Joris wil eerst zien en dan geloven. “Ik ben ervan overtuigd dat het huidige management haar best doet om oplossingen te zoeken, maar het wordt niet makkelijk om het vertrouwen te herstellen. Ik ben ook niet tegen de nieuwe kapitaalsverhoging die men heeft bekendgemaakt, maar we krijgen geen garanties in ruil voor die extra inspanning. Liever had ik daar rechtstreeks  iets tegenover zien staan zoals een nabetaling in plaats van een beloofde betere melkprijs."

Veranderen van melkerij zou een optie kunnen zijn, maar momenteel biedt de markt weinig alternatieven. “Ongetwijfeld heeft de huidige marktsituatie en de problemen die de coronacrisis met zich meebrengt ook een invloed op de moeilijkheden bij de melkerij. Maar het verschil met andere melkerijen is zo groot, dat er ook andere redenen aan de basis moeten liggen”, zegt Joris. “Mochten er marktopportuniteiten zijn voor melk met andere kwaliteitseisen zoals weidemelk, vlog of andere duurzaamheidseisen, denk ik dat melkveehouders hiervoor openstaan, zolang dat maar gecompenseerd wordt in de melkprijs. Met onze robotstal is weidemelk praktisch moeilijk haalbaar, dus voor ons bedrijf is dat geen interessante piste.”

Orde op zaken stellen

Joris deed al heel wat investeringen, maar hij heeft nog toekomstplannen. “Al zullen die misschien even moeten wachten tot de melkprijs aantrekt”, weet Joris. “Het idee is om volgend jaar de jongveestal te renoveren, want dat is echt nodig. Die kost valt relatief goed mee, maar het is niet fijn om in deze periode nieuwe investeringen te doen. Ik hoop dat ik hier niet noodgedwongen mee moet wachten. Verder uitbreiden naar 200 koeien is een verre droom, maar dat is vandaag niet aan de orde.” Joris wil eerst het bestaande bedrijf zo optimaal mogelijk laten draaien. “De eerste prioriteit is om zo vlot en goedkoop mogelijk te kunnen werken. Het enige wat we daarnaast kunnen doen, is hopen dat de melkerij orde op zaken kan stellen en haar leden een melkprijs kan bieden die eerlijk en op zijn minst kostendekkend is. Dat zou een begin zijn om het vertrouwen te herstellen.”

Meer boeren in de kijker

In het begin van hun carrière teelden Marc Lambrecht en Gerda De Neve sla en tomaten. Een jaar later al zagen ze meer...
Cleyn Hof Ten Bautebrugge is een statige vierkantshoeve in Bogaarden, een plaatsje in het zuidwesten van het...
Sinds kort kan bij Nico en Isabelle niet alleen terecht voor aardappelen en ijs uit de automaat, maar is er ook een...