Menu

“Een positiever beeld voor de landbouw, daar werken we graag aan mee”

Terug naar Boer in de kijker

Greet Willems

51 jaar
Bogaarden
Greet werkt samen met haar kinderen Tienke (29), Eulallie (27), Robbert (21) en Kamie (19) op haar bedrijf, Hoeveslagerij Cleyn Hof Ten Bautebrugge, met vleesvee, melkvee en akkerbouw voor voederteelten.
Dinsdag 7 januari om 21.15 uur kan je de familie Willems op VIER zien verschijnen. Zij doen mee in het programma ‘Boerenjaar’ waarin landbouwersgezinnen gevolgd worden in hun dagelijkse bezigheden.

Nele Kempeneers

Cleyn Hof Ten Bautebrugge is een statige vierkantshoeve in Bogaarden, een plaatsje in het zuidwesten van het Pajottenland. Hier woont Greet Willems samen met haar vier kinderen Tienke, Eulalie, Robbert en Kamie. Samen houden ze de boerderij met hoeveslagerij draaiende die Greet en haar man dertig jaar geleden opstartten. Toen haar echtgenoot in 2006 overleed, waren Greet en de kinderen meer dan ooit op elkaar aangewezen om het landbouwbedrijf te runnen. Samenwerken doen ze met verve, en dat zal ook te zien zijn in het Vier-programma ‘Boerenjaar’ dat volgende week van start gaat. Al willen ze ook dat de minder positieve kanten van de landbouwsector in beeld gebracht worden.

Zagen jullie het meteen zitten om mee te werken aan ‘Boerenjaar’?

Greet: “Eigenlijk wel. We werden opgebeld met de vraag of we wilden deelnemen aan een programma dat de landbouwsector in beeld zou brengen zoals het er dagelijks aan toe gaat, en dat is een kans om de sector op een positieve manier aan de samenleving te tonen. Ik heb het uiteraard eerst overlegd met mijn kinderen, want het is belangrijk dat het hele gezin zoiets ziet zitten.”

Kamie: “We hebben niet lang getwijfeld om mee te doen. Als we de kans krijgen om een positiever beeld van de sector te helpen tonen, grijpen we die. Het was ook heel fijn om de reporters te leren kennen en van hen te horen wat ze bij ons op het bedrijf hebben geleerd. Ze waren vaak onder de indruk van wat er allemaal bij komt kijken en hadden veel respect voor onze stiel.”

Eulalie: “Natuurlijk waren we in het begin wat zenuwachtig, want plots wordt alles gefilmd. Je vraagt je af of het huis wel schoon genoeg is en of de stal wel mooi in orde is. Maar de programmamakers hebben snel ons vertrouwen gewonnen.”

Jullie steken graag de handen uit de mouwen. Lukt het om goed samen te werken?

Greet: “Zonder de hulp van mijn kinderen, vrienden en familie was het niet gelukt om de boerderij verder te zetten. Ik ben daar heel dankbaar voor. Toen ik mijn echtgenoot verloor, voelden de kinderen dat ik er alleen voor stond, en ondanks hun jonge leeftijd zijn ze heel snel volwassen geworden en hebben ze me geholpen waar het kon. We voelen elkaar goed aan hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het succesvol doen draaien van de boerderij. Samen leven en werken zorgt uiteraard af en toe voor spanningen, maar over het algemeen werken we heel goed samen en respecteren we elkaar. Anders lukt het niet.”

Hebben jullie een duidelijke taakverdeling?

Greet: “Tienke, de oudste dochter, heeft een cursus slager-spekslager gevolgd en gaat nu op zelfstandige basis naar plaatselijke markten om het hoevevlees te verkopen. Eulalie verdeelt haar tijd tussen de boerderij en de vleesverwerking en -verkoop. Robbert werkt halftijds buitenshuis en werkt daarnaast veel mee op het landbouwbedrijf. Hij is vaak bezig met het werk op het veld. Mijn jongste dochter Kamie ziet een toekomst op het bedrijf niet meteen zitten, maar werkt wel veel mee en denkt nog na over welke studies ze wil volgen. Het is geen heel groot bedrijf, maar de verschillende activiteiten maken het wel erg intensief. Het gebeurt dus geregeld dat ik met de vleesbereidingen bezig ben en alles moet laten vallen omdat er een koe moet kalven. Dan is het goed dat er altijd iemand kan inspringen.”

Hoe zien jullie het bedrijf verder evolueren?

Greet: “Toen we van start gingen met de hoeveslagerij stelden we ons de vraag welk vleesras het best bij ons bedrijf past. We hebben dan de overstap gemaakt van Belgisch witblauw naar Blonde d’Aquitaine, een ras dat natuurlijk afkalft en een mooie vleeskwaliteit heeft. Ook omschakelen naar biologisch was een optie, maar ik kan me beter vinden in de gangbare landbouw met een zo natuurlijk mogelijk manier van werken. We werken er nu naartoe om enkel nog de dieren te slachten die we in de hoevewinkel nodig hebben. Dat brengt ons nu een veertigtal Blondes en zo’n 65 melkkoeien met jongvee. Het zou super zijn als de kinderen die dat willen later het bedrijf kunnen overnemen en hier een eerlijk inkomen uit genereren, maar dat is in onze sector jammer genoeg erg moeilijk.”

Welke boodschap hopen jullie over te brengen naar de kijkers?

Greet: “Eerst en vooral willen we een positiever beeld van de sector naar buiten brengen en de kijker laten zien hoe we aan duurzame voedselproductie doen. Maar ik hoop ook dat er genoeg aandacht is voor de pijnpunten in de sector, en dan heb ik het vooral over de rentabiliteit. Het is zwaar werk en we nemen veel risico’s, maar dat wordt niet altijd gecompenseerd door een eerlijk inkomen. Daarom is het voor mijn kinderen moeilijk om voltijds in het bedrijf te stappen. Ook in het klimaatdebat wordt vaak vergeten dat de landbouw het eerste slachtoffer is van een extremer klimaat.”

Eulalie: “Als het financieel haalbaar zou zijn, zou ik meteen mee in het bedrijf stappen. Dat blijft momenteel toekomstmuziek. Het is goed dat er initiatieven zijn om landbouw en consument dichter bij elkaar te brengen, maar hopelijk heeft dat ook een effect op langere termijn.”

Kamie: “Veel vrienden hebben intussen de reclame voor het programma gezien en zijn er benieuwd naar de eerste aflevering. Wij hebben deze al even mogen bekijken en het ziet er goed uit. We hebben alvast veel gelachen met bepaalde beelden en uitspraken. Hopelijk zijn de reacties van de kijkers ook positief en hebben we ons steentje kunnen bijdragen aan een positiever imago voor de landbouwsector.”

Meer boeren in de kijker

Warm, eerlijk en puur. Drie woorden waarmee we Martine Kinnart en haar Melkerhei kunnen omschrijven. Doe daar ook maar...
Jonge landbouwers die in deze tijden dapper blijven timmeren aan hun toekomst, dat verdient respect. Joris Van Loock is...
Het gemengd bedrijf van Dirk en Lut Devreese uit Zevekote ligt echt wel op de grens. Het ligt vlak bij de dorpskern, op...