Menu

Biobest Neveneffecten

Terug naar Apps

Biobest Neveneffecten is een app die aangeeft wat de neveneffecten van bepaalde middelen kunnen zijn op nuttige organismes? Hoe ga je te werk? Maak een keuze tussen werkzame stof of handelsproduct. Beide opties genereren een lijst op alfabetische volgorde.Selecteer meerdere producten of werkzame stoffen en een of meerdere nuttige organismen. De resultaten geven aan of en in welke mate de stof of product schadelijk kan zijn.