Zorgboeren

Steunpunt Groene Zorg is 20 jaar - bekijk hier de aftermovie

Het Steunpunt Groene Zorg bestaat 20 jaar. In de video zie en hoor je enkele zorgboeren en zorggasten aan het woord over hun ervaringen. 

Twintig jaar geleden namen Boerenbond en Ferm, met de steun van Cera, het initiatief voor de oprichting van het Steunpunt Groene Zorg vzw. Het concept was toen uiteraard niet nieuw. Het idee dat personen die moeilijk hun plek vinden in de maatschappij of kwetsbare personen, op zoek gaan naar een zinvolle tijdsbesteding op een land- of tuinbouwbedrijf, bestond al langer. De oprichting van het Steunpunt Groene Zorg heeft er voor het eerst voor gezorgd dat een wettelijk juridisch kader werd uitgetekend en dat er subsidieregeling werd opgezet vanuit het Departement Landbouw en Visserij. 

Zo beleefden de pioniers het: 
 

Het concept “Groene Zorg” groeide in nauwelijks twintig jaar uit tot een voltreffer van formaat. Vandaag telt het netwerk meer dan 1.000 zorgboerderijen in Vlaanderen. En nog steeds meldt elke week een nieuwe zorgboer of zorgboerin zich aan. Geen overbodige luxe gezien de groeiende vraag naar deze unieke zorgvorm. 

Waar Groene Zorg vroeger vooral startte vanuit de klassieke zorgsectoren, zien we de laatste jaren een duidelijke tendens naar meer jonge en zelfs minderjarige zorgvragers. Momenteel is onderwijs met voorsprong de koploper wat het aantal aanmeldingen betreft. Het Steunpunt blijft inzetten op het innovatieve karakter van het concept Groene Zorg. Zo er is vandaag aandacht voor de problematiek van mensen die te kampen hebben met burn-out.

De zorgboerderij vervangt de klassieke en professionele hulpverlening niet, maar is wel een unieke aanvulling daarop. Zorggasten krijgen op de zorgboerderij de kans om, buiten de context van de hulpverlening, een nieuwe adem te vinden, tot meer zelfvertrouwen te komen, nieuwe sociale relaties aan te knopen, meer structuur te krijgen in het dagelijkse leven,… Omdat zorgboerderijen economisch niet afhankelijk zijn van de zorgvraag – ze doen dit in de feite vrijwillig – kunnen ze zich zeer flexibel opstellen, op maat van de vraag en van de ondersteuningsnood van de zorggast.

Ook minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Landbouw Jo Brouns hebben meer dan gewone aandacht voor de werking van het Steunpunt Groene Zorg en het aanbod van de zorgboerderijen. 

“Steunpunt Groene Zorg geeft aan een brede waaier van kwetsbare personen de mogelijkheid om in een vrijwillig kader en binnen een groene werkomgeving een aanbod van beleving en dagbesteding terug te vinden. Op deze manier geeft Groene Zorg op een efficiënte manier invulling aan inclusieve zorg en is het een meerwaarde in het vermaatschappelijken van de zorg. De rol die het Steunpunt Groene Zorg in dit geheel opneemt is zeer belangrijk en willen we in de toekomst blijven ondersteunen”, aldus Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits. De minister beloofde ook meer geld voor het Steunpunt Groene Zorg, en ze engageerde zich om de matchmaking waarin het steunpunt zo goed is, verder te verspreiden.

“Groene Zorg geeft kleur aan het imago van de landbouwsector. Deze vorm van zorg laat toe om de vele facetten op een landbouwbedrijf tot uiting te laten komen. De zorgvrager komt immers niet alleen terecht binnen de harmonie en de groene werkomgeving van een zorgboerderij, maar zeer vaak ook in de geborgenheid en verbondenheid van het landbouwersgezin. Dat laatste is typisch voor de familiale landbouw in Vlaanderen en moeten we koesteren. We moeten als beleid daarom ook de ondersteuning van de zorgboerderijen in de toekomst garanderen", aldus Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns.