Analyse van gewasbeschermings-middelen in drinkwaterbronnen

21 maart 2022
In bepaalde drinkwaterwinningen tonen analyses dat er te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn.