Equivalente maatregelen wintergranen én wintervlas goedgekeurd

20 maart 2022
In gebiedstype 2-3 kunnen voortaan equivalente maatregelen wintergranen én wintertarwe worden toegepast.