Energiewetgeving voor glastuinbouwbedrijven

De Vlaamse regering heeft het voorbije jaar verschillende nieuwe wetgevingen goedgekeurd voor bedrijven met een hoog energieverbruik. De kans bestaat dus dat je als landbouwbedrijf verplicht bent om aan bepaalde voorwaarden te voldoen, misschien zelfs al tegen half december van dit jaar. We geven hier een overzicht van de huidige wetgeving. 

Waaraan moet ik nu juist voldoen?

Bedrijven met een hoog energieverbruik moeten werk maken van een energieplan, een energieaudit of een energiebalans. Welke vorm van energierapportering je moet doen hangt enerzijds af van je finaal energieverbruik, en anderzijds van de aard van je bedrijf (kmo of grote onderneming).

Energieplan

Het energieplan  bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van het bedrijf kunnen verminderen.

Energiebeleidsovereenkomsten

De EBO is een overeenkomst die de Vlaamse overheid kan sluiten met energie-intensieve bedrijven.

Energieaudit

Een energieaudit is een procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent verschillende aspecten.

Energiebalans

Een energiebalans heeft onder meer als doel alle energiestromen in een bepaald jaar te inventariseren.

Wil je meer info (zoals sjablonen voor je energieplan, -audit of balans, of de voorwaarden waaraan een energiedeskundige moet voldoen)? Surf naar de website van VEKA.