fvf

Sectorfederatieovereenkomst (vrijwillig)

Eind 2018 werd de mini-EBO (energiebeleidsovereenkomst) afgesloten tussen de Vlaamse overheid en Boerenbond.

Boerenbond kreeg daarmee de opdracht om tussen 2019 en 2022 land- en tuinbouwbedrijven bewust te maken van hun energiegebruik en vervolgens energiebesparing en duurzame energieproductie te stimuleren door concrete ledenvoordelen af te spreken met technologieaanbieders en te zorgen voor ontzorging. De mini-EBO liep af eind vorig jaar.

De overheid roept in opvolging van de mini-EBO’s een nieuw model in het leven: de sectorfederatieovereenkomst. Dat is een call die wellicht begin volgend jaar zal verschijnen en waar sectorfederaties zoals Boerenbond op kunnen intekenen. De sectorfederatie verbindt zich er op dat moment toe om haar leden te helpen om aan de geldende wetgeving rond energieaudits en -balansen te voldoen, maar ook om hen bij te staan bij het realiseren van maatregelen die mogelijks verder gaan dan de verplichting. Boerenbond zal naar alle waarschijnlijkheid intekenen op de call om zo de ontzorgende rol verder te kunnen opnemen.