fvf

Energiebalans (verplicht)

Wat is een energiebalans?

Een energiebalans heeft als doel alle energiestromen in een bepaald jaar te inventariseren, en een overzicht van het energiegebruiksprofiel te geven. Daarnaast bevat de energiebalans een beoordeling van de lijst met no-regretmaatregelen die van toepassing zijn op de sector van het bedrijf. Deze lijst is momenteel nog niet beschikbaar.

Wie heeft een energiebalans nodig?

Kmo’s met een finaal energieverbruik tussen de 0,02 PJ en 0,05 PJ dienen een energiebalans op te maken.

Wie stelt een energiebalans op?

De energiebalans mag worden uitgevoerd door de exploitant of iemand die door de exploitant wordt aangeduid. Een registratie op de webapplicatie is vereist. VEKA stelt een sjabloon voor de energiebalans ter beschikking. De energiebalans moet je opladen op de webapplicatie van VEKA en moet je om de vier jaar actualiseren. Een conformering van VEKA is niet nodig bij een energiebalans.

Wanneer stel je een energiebalans op?

Uiterlijk op 1 april 2023 moet elke onderneming die momenteel voldoet aan de voormelde criteria over een geldige energiebalans beschikken. Bedrijven die pas na 1 april 2023 aan de criteria voldoen (bv nieuwe bedrijven) krijgen een half jaar de tijd om zich in orde te stellen.

Welke maatregelen moet je nemen?

De exploitant moet no-regretmaatregelen die voor hem van toepassing zijn binnen de vier jaar uitvoeren. Elk bedrijf zal op 31 maart 2027 (en daarna om de vier jaar) moeten rapporteren over de genomen maatregelen. Voor glastuinbouw werd momenteel nog geen specifieke no-regretmaatregelenlijst, dus geldt de algemene lijst.