fvf

Energieaudit (verplicht)

Wat is een energieaudit?

Een energieaudit is een procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten. Verder bevat een energieaudit een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van het bedrijf kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13% na belastingen hebben, moet je uiterlijk binnen de drie jaar uitvoeren.

Wie heeft een energieaudit nodig?

Zowel KMOs met een finaal energieverbruik tussen de 0,05 PJ en 0,1 PJ, als grote ondernemingen met een finaal energieverbruik lager dan 0,1 PJ dienen een energieaudit op te maken.

Wie stelt een energieaudit op?

Voor het opstellen van je energieaudit moet je aankloppen bij een door VEKA aanvaard energiedeskundige (dit kan ook eigen personeel zijn). Deze audit moet je opladen op de webapplicatie van VEKA en moet je om de vier jaar actualiseren. Een conformering van VEKA is niet nodig bij een energieaudit.

Wanneer stel je een energieaudit op?

Uiterlijk op 1 april 2023 moet elke onderneming die momenteel voldoet aan de voormelde criteria over een geldige energieaudit beschikken. Bedrijven die pas na 1 april 2023 aan de criteria voldoen (bv nieuwe bedrijven) krijgen een half jaar de tijd om zich in orde te stellen.

Welke maatregelen moet je nemen?

Een energieaudit bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van het bedrijf kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13% na belastingen hebben, moet je uiterlijk binnen de drie jaar uitvoeren.