fd

Conform verklaard Energieplan (verplicht)

Wat is een energieplan?

Het energieplan  bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van het bedrijf kunnen verminderen.

Wie stelt een energieplan op?

Voor het opstellen van je energieplan moet je aankloppen bij een door VEKA aanvaard energiedeskundige (dit kan ook eigen personeel zijn, maar erkenning is nodig). Als tuinder moeten jij of jouw deskundige het energieplan ter conformverklaring indienen bij het VEKA, die dit dan beoordeelt. Na de bevestiging van de conformiteit door VEKA moet je het plan opladen op de webapplicatie van VEKA. Dit plan moet je om de vier jaar actualiseren (minstens 3 maanden voor conformiteit vervalt geactualiseerd plan indienen).

Wanneer stel je een energieplan op?

Je geconformeerd energieplan moet opgesteld zijn binnen de negen maanden nadat uit het eerstvolgende ingediende Integrale Milieujaarverslag (IMJV) blijkt dat je inrichting een totaal energiegebruik van 0.1 PJ per jaar heeft. Vervolgens is je energieplan vier jaar geldig.

Dit energieplan is zeker niet helemaal nieuw. In het verleden hebben ook al verschillende tuinders een energieplan laten opstellen bij de milieu- of omgevingsvergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld een WKK. Er zijn dus bedrijven die al over een energieplan beschikken, al is dat mogelijks verouderd en is een conformverklaring steeds nodig.

Daarnaast zijn door de drempelverschuiving van 0,5 PJ naar 0,1 PJ ook bedrijven die nog nooit een energieplan opstelden maar dat nu wel moeten doen. Deadline hiervoor is midden december 2022 aangezien je als energie-intensief bedrijf je IMJV uiterlijk op 14 maart moest indienen.

Zodoende zijn er vier groepen tuinders met een finaal energiegebruik >0,1 PJ te onderscheiden:

  1. Groep met verbruik van meer dan 0,1PJ die in het verleden nog geen energiestudie of -plan gemaakt hebben – deze moeten tegen einde 2022 over een conform verklaard beschikken
  2. Groep met verbruik van meer dan 0,1PJ die in het verleden wel al een energiestudie lieten maken maar nog geen energieplan – deze moeten tegen einde 2022 over een conform verklaard beschikken
  3. Groep met een energieplan > 4 jaar: deze moeten dit laten actualiseren en dan conform laten verklaren. Moment van conformverklaring is dan de start voor nieuwe periode van 4 jaar.
  4. Groep met een energieplan < 4 jaar: deze moeten, zoals aangegeven door VEKA, hun energieplan nog conform laten verklaren tegen einde 2022. Moment van conformverklaring is dan de start voor nieuwe periode van 4 jaar.

Welke maatregelen moet je nemen?

Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifieke energieverbruik van het bedrijf kunnen verminderen. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 13% na belastingen hebben, moet je uiterlijk binnen de drie jaar uitvoeren.