blij

Mentaal welzijn

In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken land- en tuinbouwers meer risico’s te lopen op het vlak van...

braadkip

Vogelgriep

We volgen de meldingen van hoog pathogene vogelgriep in ons land en onze buurlanden op.

online vorming

Online vorming

Boerenbond biedt zijn leden in samenwerking met AgroCampus een pakket online vormingen aan.

Koeien

Botulisme bij runderen

Elk jaar treft botulisme een aantal bedrijven met runderen, waarbij grote delen van de veestapel in enkele dagen tijd...

starterscursus

Starten in land- of tuinbouw?

Wil jij een land- of tuinbouwbedrijf opstarten of overnemen?