illustratie

In januari 2024 werd het Stikstofdecreet in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Dat Stikstofdecreet roept heel wat...

blij

In vergelijking met andere beroepscategorieën lijken land- en tuinbouwers meer risico’s te lopen op het vlak van...

watergebruik

Boeren en tuinders springen al jaren duurzaam om met water. Samen zoeken we naar oplossingen om de watervraag verder te...

njnj

Europa merkte begin de jaren 80 voor het eerst op dat de kwaliteit van het grondwater achteruitging. Om...

gb

Het is een van onze kerntaken om advies te verlenen over de actuele toestand op het veld en op de percelen. In dit...

fvf

De Europese, federale en Vlaamse wetgeving stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om...

landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert met resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek...

energie - windmolen

De gas- en energieprijzen swingen de pan uit. De effecten hiervan zijn ook in onze sector voelbaar.