MRBB en Boerenbond werken aan duurzame land- en tuinbouw

De groep Boerenbond bestaat uit drie pijlers: de beroepsorganisatie (Boerenbond, Ferm voor Agravrouwen, Groene Kring), de Landelijke Beweging (Landelijke Gilden, Ferm, KLJ en LRV) en MRBB, waaronder we de vennootschappen (Arvesta, Acerta, SBB en AIF) vinden. MRBB heeft drie aandeelhouders: Boerenbond staat in voor 53,5% en Arvesta, de vroegere Aveve-groep, en SBB elk voor 23,25%.
De missie van de financiële holding MRBB bestaat uit vier delen. Ten eerste is er de financiering van de Boerenbondorganisatie. De tweede doelstelling van MRBB is de financiële ondersteuning van bedrijven die een strategische opdracht vervullen in het kader van de Groep Boerenbond. Met deze bedrijven worden Arvesta, SBB en Acerta bedoeld. Ten derde is er de medeverankering van de KBC Groep, waarin MRBB voor 11,5% aandeelhouder is.
Tot slot gaat er ook heel wat budget naar het investeren in ondernemingsprojecten die kunnen bijdragen tot een verbetering van de competitieve situatie van de land- en tuinbouw binnen het werkgebied van Boerenbond. Concreet gaat het dan over het Agri Investment Fund (AIF). Dit is een fonds binnen MRBB dat investeert in interessante, vaak jonge, ondernemingen.
Onder de rubriek 'Actualiteit' vind je hieronder nog meer info over enkele concrete voorbeelden en meer info over MRBB.