Landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert mét resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek en technologie. In dit dossier bundelen we feiten, artikels, cartoons en infographics.

Klimaat is hét gespreksonderwerp: in de media, op straat, aan tafel. Het lijkt alsof de klimaatdoelstellingen niet ambitieus genoeg kunnen zijn en dat alle inspanningen die nu al gebeuren voor het klimaat een maat voor niets zijn.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker stelt dat Boerenbond zeker niet behoort tot het groepje van klimaatontkenners of klimaatsceptici. Onze boeren ondernemen dag in dag uit, in weer en wind ... Zij ondervinden sterker dan wie ook de gevolgen van een veranderend klimaat en krijgen te maken met droogte, plotse intense regenval en hevige stormen.

De land- en tuinbouwsector is wel degelijk bereid een bijdrage te leveren aan de oplossing van de klimaatproblematiek. Tegelijk willen we goed informeren over de inspanningen die onze land- en tuinbouwers op dat vlak al doen.