Landbouw en klimaat

Onze land- en tuinbouwsector levert met resultaat grote klimaatinspanningen, die gestoeld zijn op innovatie, onderzoek en technologie. In dit dossier bundelen we feiten, artikels, cartoons, infografieken en getuigenissen die dat feit ondersteunen. Klimaat is dan ook een hot item geworden dat we overal tegenkomen: in de media, op straat, aan tafel.

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens stelt dat Boerenbond zeker niet behoort tot het groepje van klimaatontkenners of klimaatsceptici. Onze boeren ondernemen dag in dag uit, in weer en wind... Zij ondervinden sterker dan wie ook de gevolgen van een veranderend klimaat en krijgen te maken met droogte, plotse intense regenval en hevige stormen.

Het is dan ook in het belang van onze landbouwers dat de sector op zoek gaat naar oplossingen. En dat doen we vandaag. De land- en tuinbouwsector levert een grote bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblematiek. Tegelijk willen we goed informeren over de inspanningen die onze land- en tuinbouwers op dat vlak al doen. 

Klimaatroadshow 

Op donderdag 20 oktober en donderdag 24 november maakt onze klimaatbus een rondrit in Vlaanderen. Via getuigenissen van collega land- en tuinbouwers ontdekken we welke haalbare maatregelen je kan nemen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarbij hebben we niet enkel aandacht voor wat jij kan doen voor het klimaat, maar ook voor wat het klimaat kan doen voor jou. Stap je mee in onze bus?   

Een reportage over de deelnemende land- en tuinbouwers vind je hier.

vgvg
Het klimaat in thema’s 

Klimaat en klimaatverandering zijn abstracte begrippen. Boeren moeten maatregelen nemen om verbetering door te voeren, maar dan moeten ze natuurlijk wel weten op welke concrete problematieken ze kunnen inzetten. We maakten een beperkte selectie van mogelijke thema’s die binnen het klimaatvraagstuk van belang zijn en lichten toe hoe boeren al soelaas bieden binnen deze thema’s. 

Alternatieve teelten
Circulariteit
Emissies
Technologie
Bodem
Ecosystemen
Energie
Water
Hulp nodig? Deze Boerenbonddiensten helpen je vooruit 

Kan je er niet bij zijn op onze klimaatroadshow, maar wil je toch graag onderzoeken wat jij zoal kan doen om je klimaatscore te verbeteren? Daarbij helpen we je graag. Neem een kijkje tussen ons uitgebreid aanbod aan adviesproducten en ontvang advies op maat.