Voor wie?

Het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond (FGBB) is een ledenvoordeel voor alle leden Boerenbond en AVBS uit reeks 1 of reeks 2. Niet-leden of leden Landelijke Gilden (reeks 3) kunnen hier geen gebruik van maken.

De aansluiting bij het FGBB is vrijwillig en dient jaarlijks hernieuwd te worden.

Het FGBB is bedoeld voor seizoenmedewerkers die in het buitenland wonen en die tijdelijk naar België komen om hier te werken. Gezinsleden vallen niet onder de doelgroep en ook vaste werknemers of Belgische seizoenmedewerkers komen niet in aanmerking. 

De verzekering is vooral interessant voor die buitenlandse seizoenmedewerkers die al meer dan twee jaar naar België komen. Indien u enkel seizoenmedewerkers uit België tewerkstelt vormt de toetreding tot het FGBB geen meerwaarde.

Aansluiten

Aansluiten kan door het toestemmingsformulier in te vullen en te mailen naar het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond. Geef bij de aansluiting ook duidelijk je lidnummer en ondernemingsnummer door.

Aansluiten met meerdere ondernemingen? Dat kan, vul dan voor elke onderneming een apart toestemmingsformulier in.

Kostprijs

De premie om toe te treden tot het FGBB bedraagt 6 euro per persoon en wordt berekend op het totaal aantal seizoenwerknemers (Belgen en niet-Belgen) dat tewerkgesteld werd bij de werkgever in het voorgaande kalenderjaar.

Tot 5 seizoenwerknemers zal een basispremie van 30 euro aangerekend worden.