Indienen vanggewasovereenkomst

15 feb 2022
Meld bij voorkeur de vanggewasovereenkomst tegen 15 februari op het Mestbankloket onder de rubriek ‘Aanvragen’. Dat is de officiële datum. De Mestbank zal evenwel alle aanvragen tot en met 30 juni aanvaarden. Voor het melden van een vanggewasovereenkomst geldt de volgende procedure:

De aanbiedende landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen': hoeveel ha hij zal inzaaien voor de begunstigde landbouwer – het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten – het landbouwernummer van de begunstigde landbouwer
De begunstigde landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen':
-hoeveel ha de aanbiedende landbouwer zal inzaaien in zijn plaats
-het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten
-het landbouwernummer van de aanbiedende landbouwer
Het is belangrijk dat beide landbouwers de overeenkomst melden. Als dat niet gebeurd is, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Landbouwers kunnen hun melding van een vanggewasovereenkomst nog intrekken tot uiterlijk 30/6. Beide landbouwers moeten in principe allebei de melding intrekken. Maar ook als slechts één van beide landbouwers de melding intrekt, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Na 30/6 kan de melding niet meer ingetrokken worden en moet de aanbiedende landbouwer de extra hectares die hij in de overeenkomst opgegeven heeft, effectief realiseren bovenop zijn basis-doelareaal.