Aanvraag periode agromilieumaatregel of agroforestry

30 nov 2021
Indien je een 5-jaarlijkse agromilieumaatregel wil afsluiten met het departement landbouw en visserij die je de aanvraag te doen via de tegel “agromilieumaatregelen en boslandbouw” op het startscherm van je eloket. De uitbetaling van de premie vraag je jaarlijks aan via je verzamelaanvraag. Je kan je aanvraag doen van 1 oktober tot 30 november.