Circulaire landbouw: interessante websites (onderzoek en bronnen)

Verzamel relevante informatie en bronnen over circulaire landbouw. Raadpleeg experts, wetenschappelijke studies en brancheorganisaties voor actuele gegevens en inzichten.

Volgende websites bieden waardevolle informatie en hulpmiddelen om je te helpen meer te leren over circulaire landbouw en hoe je deze benadering kunt integreren in je landbouwpraktijken.

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De VLM is betrokken bij landbouw- en plattelandsbeheer en biedt informatie over duurzaam landgebruik, bodemgezondheid en agro-ecologie.

Departement Landbouw en Visserij

Het Vlaamse overheidsdepartement voor Landbouw en Visserij biedt beleidsinformatie en initiatieven met betrekking tot landbouw, inclusief circulaire landbouw.

BioForum Vlaanderen

BioForum Vlaanderen is de belangenvereniging voor de biologische landbouw in Vlaanderen en biedt informatie over duurzame landbouwpraktijken, waaronder circulaire benaderingen.

Agro-ecologie Vlaanderen

Dit platform promoot agro-ecologische principes in de landbouw en biedt informatie en evenementen over duurzame landbouwpraktijken.

Circular Agriculture Platform (CAP)

Dit platform brengt nieuws, projecten en initiatieven samen die gericht zijn op circulaire landbouw. Je vindt er ook praktische tools en rapporten over het onderwerp.

World Agroforestry Centre (ICRAF)

ICRAF is gespecialiseerd in agroforestry en duurzame landbouwpraktijken, en ze bieden veel informatie en publicaties over circulaire landbouw.

Food and Agriculture Organization (FAO) - Circular Economy

De FAO is een belangrijke bron van informatie over wereldwijde landbouwpraktijken, en hun sectie over de circulaire economie biedt inzicht in duurzame benaderingen in de landbouw.

Circular Agriculture Hub

Deze website biedt nieuws, rapporten en evenementen over circulaire landbouw en agro-ecologie in het Verenigd Koninkrijk.

Wageningen University & Research - Circular Agriculture

Wageningen University is wereldwijd bekend om zijn expertise in landbouwwetenschappen. Ze bieden informatie en onderzoek over circulaire landbouw.