Boosterprik voor buitenlandse seizoenarbeiders

23 maart 2022
Boerenbond werkt samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid voor het opzetten van een nieuwe vaccinatiecampagne.