bgb

Bondsraad op verplaatsing

We organiseren op maandag 4 maart 2023 een Bondsraad op verplaatsing waarbij bestuursleden van de Provinciale Besturen en de Regioraden worden uitgenodigd. De doelstelling is om de topprioriteiten waar we zelf aan gaan werken te bepalen voor de komende 5 jaar.

Vertrekkend van de lange termijn ambities/engagementen die het Hoofdbestuur eind januari bepaalt, gaan we aan de slag om te kijken waarrond we als hele sector de komende 5 jaar willen werken.

Zorg dat jouw stem, als lid van de Provinciale Besturen en Regioraden, mee bijdraagt aan het toekomstbeeld dat we samen uitwerken! Schrijf je daarom in en vertel rond welke engagementen we volgens jou de komende 5 jaar moet werken.

De inschrijflink volgt later.