Menu

Stoppen met je bedrijf / pensioen

De pensioenleeftijd begint dichterbij te komen en vanzelfsprekend zit je met vragen over de toekomst. Dit is het geschikte moment om tijdig advies in te winnen: vanaf wanneer kan je op pensioen gaan; hoeveel zal dit pensioen ongeveer bedragen; draag je best tijdelijk je bedrijf over aan je partner, of geniet je beter samen van de rust? Naast je pensioen mag je overigens nog wat bijverdienen: misschien kan en wil je het bedrijf wel geheel of gedeeltelijk verder zetten.

Samen met de bedrijfsgebouwen zijn er dikwijls ook gronden in eigendom. Er moet onderzocht worden wat hiermee kan gebeuren. Kan het eigendom verpacht worden en aan welke voorwaarden? Moet er verkocht worden of kan je beter nadenken over een schenking van eigendom aan de kinderen, als die er zijn? Bovendien dienen eventuele pachtgronden tijdig en volgens de regels van de pachtwet  te worden opgezegd.

Bij stopzetting van het bedrijf moeten je ook een pak administratieve verplichtingen naleven. Wat met NERs? Wat met de betalingsrechten? Wat met de mogelijkheid om op de hoeve te blijven wonen?

Voor al deze vragen en nog veel meer kan je terecht bij je consulent dienstbetoon van Boerenbond.

Hoeveel kost dit advies?

 Leden Boerenbond
Zitdag 1/2 uur
gratis
Meerprijs per 1/2 uur+ 47 euro (excl. btw)

 

Dit is een advies exclusief voor leden Boerenbond.  Als je dit advies wil: 
 Word nu lid