Menu

Coöperatief ondernemen

Samen in een coöperatie: iets voor jou? Deel je met minstens 3 entiteiten (personen, bedrijven, organisaties, …) een doel?  En wil je nagaan of je dit doel samen beter kan realiseren dan individueel? Dan is een coöperatie misschien iets voor jullie. Totaal geen idee wat coöperatief ondernemen inhoudt?  

Gebundelde expertise

Cera en het Innovatiesteunpunt geven je graag advies! In het project 'Coöperatie voor innovatie' bundelen wij onze expertise. 

Vanuit de filosofie 'Door samen te werken ga je misschien wat trager, maar geraak je verder', stimuleert Cera (zelf één van de meest ervaren coöperaties in België) het coöperatief ondernemen in België.

Het Innovatiesteunpunt van zijn kant is in Vlaanderen de voortrekker voor innovatie in de agrarische sector. 


Een ideale combinatie van kennis en kunde, waarmee we jou kunnen helpen om een coöperatie op te starten of je bestaande coöperatie te versterken. 


Samen in een coöperatie: iets voor jou?

Je deelt met minstens drie entiteiten (personen, bedrijven, organisaties, …) een zelfde doelstelling en je wil wel nagaan of je die samen beter kan realiseren dan elk op zich. Dan is een coöperatie misschien iets voor jullie.

Totaal geen idee wat coöperatief ondernemen inhoudt? Geen probleem, we leggen het graag uit en indien gewenst helpen we jullie op weg bij het opstarten van de coöperatie. Een goede voorbereiding, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen zoals statuten en een financieel plan opstellen, vergroot immers de slaagkansen van je coöperatie.

Ben je lid van een coöperatie en zit je met vragen rond rechten en plichten, laat maar van je horen.

Kortom: meer weten over coöperatief ondernemen? Neem zeker contact met ons op.


Je coöperatie versterken: hoe doe je dat?

Wie denkt dat na de opstart van een coöperatie alles op wieltjes loopt, komt bedrogen uit. Coöperaties zijn net als andere bedrijven onderhevig aan de markt, kennen ook groeipijnen, vereisen goed management en bestuur, maar hebben daarin vaak toch wel een andere benadering nodig. Zo is ledenbetrokkenheid voor coöperaties en werkwoord.

Ben je een startende coöperatie, een coöperatie die voor een sleutelmoment staat of draait het goed maar geloof je er sterk in dat alles beter kan, neem dan zeker contact met ons op.

In functie van je vraag zetten we de juiste mensen mee rond de tafel. Daarvoor doen we onder andere beroep op de expertise van de collega’s van Cera, dienst coöperatief ondernemen

 

Coöperatie opstarten of versterken 

  • Waarom kiezen om in een coöperatie te stappen?
  • Waarom kiezen om een coöperatie op te starten?
  • Wat zijn de vereisten om een coöperatie op te starten?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als lid van een coöperatie?
  • Hoe kunnen we onze coöperatie sterker maken op vlak van goed bestuur, ledenbetrokkenheid, …
  • Hoe doorlopen we de groeifases van onze coöperatie?

 

 

Onze expert(en):

Hoeveel kost dit advies?

 

 Leden BoerenbondNiet-leden Boerenbond
Oriënterend gesprek  
Gratis advies in de oriëntatiefase
Diepgaander
advies 
Door Cera Coopburo aan hun tarief