Menu

Vegetatiewijzigingen


Zomaar een weide omploegen of een struik verwijderen, mag niet. Je moet altijd nagaan of je toestemming moet aanvragen om deze vegetatie te mogen wijzigen.

En dat kan het geval zijn bij veel soorten vegetatie. Enkele voorbeelden zijn: (ecologische kwetsbaar) blijvend grasland, historisch permanent grasland, duinen, vennen, moerassen, loofbossen, …

Daarnaast zijn er ook de kleine landschapselementen zoals bermen, houtkanten, holle wegen, hoogstamboomgaarden, poelen, duinvegetaties, … Die mag je ook niet zonder vergunning wijzigen.

Veel vragen dus, waarmee wij je kunnen helpen:

  • Waar kan je informatie vinden om te achterhalen onder welk statuut de vegetatie valt?
  • Welke vergunning moet je aanvragen als je iets wil wijzigen (natuurvergunning vs omgevingsvergunning)?
  • Is je project wel haalbaar?
  • Waar kan je bij de overheid gaan aankloppen voor een duidelijk advies?
  • En hoe doe je dan een uiteindelijke vergunningsaanvraag?
  • Als je toch een wijziging of een kap gedaan hebt zonder vergunning, wat zijn dan de gevolgen?
  • Welke procedures zal je moeten doorlopen?
  • Welke zijn de mogelijke boetes of opgelegde maatregelen?
  • Hoe kan je een bezwaar opmaken of doe je een eventuele regularisatie?

 


Lees ook:


 

Hoeveel kost dit advies?

 Leden Boerenbond
Zitdag 1/2 uur
gratis
Meerprijs per 1/2 uur+ 47 euro (excl. btw)

 

Dit is een advies exclusief voor leden Boerenbond.  Als je dit advies wil: 
 Word nu lid