Menu

Nieuwe leden betalen 50%

Nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts de helft

  • Wie lid wordt, is meteen lid van de plaatselijke landelijke gilde en van de bedrijfsgilde.
  • Je hebt de mogelijkheid om je echtgen(o)ot(e) en meewerkende zonen of dochters (jonger dan 30 jaar en lid Groene Kring) gratis mee op te nemen op de lidkaart.