Menu

Informatie op maat

Boerenbond verstrekt informatie op maat

  • Je ontvangt wekelijks het nieuwe magazine Boer&Tuinder waarin ook de technische artikels aan bod komen die je vroeger om de veertien dagen in Management&Techniek kon lezen.
  • Je kunt inloggen op het ledengedeelte van de Boerenbondwebsite met markt- en prijsberichten op maat van jou en jouw bedrijf en mogelijkheid tot gratis downloaden van Boerenbondpublicaties en formulieren.
  • Je kan je abonneren op onze digitale nieuwsbrieven.
  • Je kan ons volgen op Facebook en Twitter
  • Je ontvangt 20 euro korting op een abonnement op één van de zeven tijdschriften die door de sectorvakgroepen naar voren worden geschoven. Je kan dit online aanvragen.