Menu

Rampenfonds

Een natuurverschijnsel zoals regenval, droogte of wind  kan als landbouwramp erkend worden als het een uitzonderlijk karakter heeft of uitzonderlijk hevig is.

Hagelschade komt hiervoor niet in aanmerking omdat dit verzekerbaar is.

Als er enkel schade is aan landbouwteelten, dan is er na erkenning sprake van een landbouwramp. Als er door het natuurverschijnsel ook andere burgers dan land- en tuinbouwers getroffen zijn, dan is er sprake van een algemene ramp. 

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Je consulent Dienstbetoon bij Boerenbond kan je hierover advies geven en je helpen om een dossier voor het Rampenfonds op te stellen.

In eerste instantie is het alvast belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Je kan hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente waarin je grond gelegen is. Als de (landbouw)ramp officieel erkend wordt, dan heb je drie maanden de tijd om je aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen.

 

Heb je vragen over de werking van het Rampenfonds of wil je een dossier rampenfonds laten opstellen, neem dan contact op met de consulent Dienstbetoon in jouw provincie.

Hoeveel kost dit advies?

 Leden Boerenbond
Zitdag 1/2 uur
gratis
Meerprijs per 1/2 uur+ 47 euro (excl. btw)

 

Dit is een advies exclusief voor leden Boerenbond.  Als je dit advies wil: 
 Word nu lid