Menu

Diensten

Innovatiebegeleiding

Het Innovatiesteunpunt, een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera en KBC, biedt advies, begeleiding en ondersteuning aan innovatieve bedrijfsleiders in land- en tuinbouw. Door het uitdragen van good practices stimuleert het Innovatiesteunpunt de innovatie in de sector. De werking focust op bedrijfsontwikkeling en milieutechnische innovatie.

Bedrijfsontwikkeling

De innovatieconsulenten begeleiden bedrijfsleiders bij de opmaak van een strategie voor hun bedrijf.

  • Verbredingsactiviteiten
  • Afzetstrategie en marketingplan
  • Productontwikkeling en -innovatie
  • Samenwerking en partnersearch
  • Ondernemersvaardigheden

Milieutechnische innovatie

Innovatieconsulenten begeleiden bedrijfsleiders op het vlak van kringloop sluiten en cleantech.

  • Energiebesparing en -productie/energiescans
  • Valorisatie van rest- en nevenstromengeur
  • Bestrijding van geurhinder en fijn stof
  • Samenwerking met niet-agrarische bedrijven en kenniscentra

TIBER Bedrijfsboekhouding

Inzicht in zijn kosten en opbrengsten is voor een boer of tuinder cruciaal. Hij moet rekenen en voortdurend optimaliseren om voldoende marges over te houden. Een degelijke bedrijfseconomische boekhuiding is hierbij zeer nuttig.  Boerenbond biedt onder de merknaam TIBER Bedrijfsboekhouding een boekhoudpakket aan waarbij de informatieve waarde en de voorlichting centraal staat. De geregistreerde gegevens worden verwerkt tot een uitgebreid en gebruiksvriendelijk rapport. Dit dient als basis voor een advies op maat van het bedrijf door een gespecialiseerde consulent. Dit gesprek gaat verder dan een vergelijking met gemiddelden van de sector of de streek. Vooral de bijsturing naar de toekomst heeft een meerwaarde.
Meer info: 016 28 61 40 of via mail

Vorming & voorlichting

Land- en tuinbouwers hebben een permanente nood aan actuele informatie en bijscholing. Boerenbond zorgt via AgroCampus voor een uitgebreid en gespecialiseerd aanbod. De bedrijfsgilden zijn de eerste organisatoren van studievergaderingen. Daarnaast is er een aanbod op provinciaal en centraal niveau. Verder zorgen de studiekringen en vakgroepen voor een sterke sectorieel vormingsaanbod. Via brochures -Vormingswijzers- worden de thema’s en mogelijke lesgevers kenbaar gemaakt.  Hiermee kunnen de organisatoren een boeiend vormingsprogramma samenstellen.
Meer info: 016 28 61 10 of via mail

Dienstbetoon

Leden van Boerenbond en Landelijke Gilden kunnen advies vragen over een zeer breed gamma van onderwerpen: pachtwetgeving, ruimtelijke ordening, bouw- en milieuvergunning, sociaal statuut… Met een netwerk van wekelijkse of tweewekelijkse zitdagen (pdf) en met extra zittingen na afspraak in heel Vlaanderen kunnen de leden vlug advies krijgen. Ook via telefoon of mail kunnen leden vragen stellen. Het eerstelijnsdienstbetoon van Boerenbond is het eerste half uur gratis. Voor eventuele nazorg (dossier samenstellen, formulieren invullen …) of permanente dossieropvolging wordt een vergoeding gevraagd. Voor gespecialiseerde aangelegenheden wordt doorverwezen naar SBB.