Menu

Agromilieu - acties en biodiversiteit

Het is een open deur intrappen dat landbouw en natuur sterk met elkaar verbonden zijn. Als land- of tuinbouwer komt u er ongetwijfeld regelmatig mee in aanmerking en heeft u wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om je weg te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden,… 

Het agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) is goed thuis in deze complexe materie en zoekt steeds naar win-wins tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO² = ECOnomie x ECOlogie). Het ABC Eco² is dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden.

Gratis vrijblijvend advies op maat van uw bedrijf

Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ kan u als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf m.b.t. de volgende modules:

  • Module 5A: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit.
  • Module 5C: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, info over invasieve soorten.

Enkele voorbeeldvragen

  • Mijn percelen zijn (deels) gelegen in de buurt van of in Natura 2000-gebied, binnen beschermd landschap,...   Welke beperkingen of verplichtingen brengt dit met zich mee? 
  • Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor aanleg van diverse perceelsranden of landschapselementen ?
  • Wat zijn de mogelijkheden en de voordelen m.b.t. biodiversiteit op mijn bedrijf? 
  • Wat kan ik doen om meer bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders (zweefvliegen, sluipwespen, vleermuizen, roofvogels, zwaluwen…) aan te trekken op mijn bedrijf? 
  • Hoe negatieve effecten van extreme weersomstandigheden, ziekten en plagen aanpakken of voorkomen? 
  • Hoe invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop, Nijlgans,…) voorkomen of bestrijden binnen de huidige wetgeving?

 

Hoeveel kost dit advies?

Hoeveel kost dit advies

Dit advies is gratis voor landbouwers, en geeft bovendien toegang tot de Kratos-adviesmodules 1 (ondernemingsplan) en/of 2 (bedrijfseconomisch advies) via andere partners.

016 28 64 64

agrobeheercentrum.be/advies

 

Hoe vraag ik dit advies aan ?

Je dient dit advies aan te vragen op het e-loket van het ‘Departement Landbouw en Visserij’.  Wil je zien hoe dit moet, surf dan snel naar  www.agrobeheercentrum.be/advies voor meer informatie hoe je dit advies kan aanvragen.  Eens je adviesvraag aan het agrobeheercentrum Eco² doorgegeven is wordt je door een adviseur gecontacteerd.