Filipijnse boeren ontdekken Vlaamse land- en tuinbouw

19 september 2022

Boerenbond en Landelijke Gilden hebben sinds 2018 een partnerschap met Trias Filipijnen. Hierbij staan de onderwerpen klimaat en circulaire landbouw centraal. Enkele jaren geleden waren Vlaamse land- en tuinbouwers op bezoek in de Filipijnen. Nu is een delegatie van 6 landbouwers uit de Filipijnen op tegenbezoek.

Het uitgebreid programma focust op uiteenlopende contact- en overlegmomenten (op land- en tuinbouwbedrijven, onderzoeksinstellingen…), uiteraard is er af en toe ook voldoende tijd om Vlaanderen op een meer toeristische manier (Leuven, Gent, Brussel…) te ontdekken.

De Filipijnen verblijven een week in ons land. Op vrijdag 16 september landden ze op Zaventem en stappen op zaterdag 24 september weer het vliegtuig op naar de Filipijnen. Op zondag 18 september bracht een delegatie onder meer een bezoek aan enkele deelnemers aan Dag van de Landbouw. Op maandagmiddag 19 september waren ze te gast op de hoofdzetel van Boerenbond en Landelijke Gilden in Leuven.

De 6 Filipijnse boeren werden onder meer verwelkomd door Lode Ceyssens (voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden) en Pieter Verhelst, lid van het hoofdbestuur. Over de middag legden ze onder meer enkele getuigenissen af. Ze gaven een inkijk in de Filipijnse land- en tuinbouw en hoe daar wordt omgegaan met verschillende uitdagingen, onder meer op het vlak van klimaat en milieu.

De Filipijnse delegatie, begeleid door onder meer Karel Billiet van Trias, kreeg ook van Gemma Willems (consulent water en klimaat, Boerenbond) in de namiddag meer uitleg over hoe onze Vlaamse land- en tuinbouwers dan weer duurzaam omgaan met water en andere (klimaat)uitdagingen. Het is een ontmoeting die voor beide partijen verreikend en verrijkend is.

Bron: Boerenbond.

hjh
dfdd
dfd