fvf
08 sep

Pas op voor hittestress! Hou zeker je dieren goed in de gaten

Opgepast! Het blijft nog een paar dagen zeer warm. We lijsten graag een aantal tips op.
erwtenoogst
08 sep

Diepvriessector verwacht behoorlijke groenteoogst

De Vlaamse diepvriesgroentebedrijven verwachten een betere oogst dan in 2022, wat een rampjaar was door de hitte.
Mais
07 sep

PRUP ‘Recht naar zee’is aanslag op open ruimte

Al een aantal jaren is er op het grondgebied van Middelkerke sprake van een nieuwe toeristische ontsluiting.
dfd
07 sep

De markt: pluimvee

De pluimveemarkt voelt, net als vorige week, ontspannen aan.
fvfv
07 sep

De markt: varkens

Er heerst zenuwachtigheid in de sector.
Melkveehouderij_Lien Callewaert
06 sep

Varkenshouders en akkerbouwers scoren goed qua klimaatimpact

Het Vlaio-project Klimrek ontwikkelde een methodiek om de koolstofvoetafdruk te meten.
Stessel
06 sep

“We verkopen niets waar we niet 100% in geloven”

Pieter en Jessie houden de keten zo kort mogelijk. Zij nemen deel aan Dag van de Landbouw op 17 september.
Cartoon_Elia
06 sep

Protocolovereenkomst met Elia regelt impact op landbouwsector

Begin augustus werd het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties ondertekend.
scan
04 sep

Robuustheidsscan neemt een vlotte start

Sinds dit voorjaar is deze scan al bij 23 bedrijven afgenomen. We kunnen dus onze eerste ervaringen delen.
gb
01 sep

Belpork maakt nieuw Tracy-systeem vanaf 4 september verplicht

Voor varkens die naar het slachthuis vervoerd worden moet je het nieuwe systeem gebruiken.
dfd
01 sep

Akkoord over tweede oproep vrijwillige stopzetting varkensstallen

De uitkoopbedragen blijven identiek aan de eerste oproep.