hnh
Members only
07 dec

Ecoregeling voedermanagement voor rundvee uitgebreid

Na de tijdelijke pre-ecoregeling voor voedermaatregelen in 2022 wordt dat in het nieuwe GLB verlengd en uitgebreid.
dfd
Members only
07 dec

Symposium over fraude in de voedselketen

Het onafhankelijke wetenschappelijk comité dat het FAVV adviseert, hield een boeiend symposium over fraude in de keten.
Lies Sampers
07 dec

“Landbouw is een mannenwereld, maar er zijn ook boerinnen”

Lies Sampers is de Strafste Boerin van Vlaanderen.
Cartoon_voedselstrategie
07 dec

Vlaamse Voedselstrategie moet sector perspectief geven

Waar moet het naartoe met de Vlaamse landbouw? Perspectief lijkt wel zoek.
cvc
06 dec

Fevia roept na crisisjaar op om de voedingsketen te versterken

De reserves van veel voedingsbedrijven zijn uitgeput, stelt Fevia.
gb
Members only
06 dec

Arbeidsvraagstuk melkveehouderij blijft bijzonder actueel

De schaalvergroting in de melkveehouderij brengt een hogere werkdruk met zich mee.
fvf
Members only
06 dec

Kom langs op onze GLB-vormingen in Limburg

De komende maanden hebben heel wat infoavonden plaats over het nieuwe GLB.
dfd
Members only
06 dec

ILVO zet de bodem in het midden

De bodem is voor de boer het belangrijkste productiemiddel.
gbg
06 dec

De mobiliteit van jouw koeien scoren, bespaart geld

Een goede klauwgezondheid is een vereiste voor het goed functioneren van melkkoeien.
dfs
Members only
05 dec

Herbekijk ons webinar GLB4: vergroenende instrumenten

In dit webinar werd dieper ingegaan op de mogelijkheden die er voor uw bedrijf zijn met vrijwillige overeenkomsten.
ghg
05 dec

Klimrek-tool krijgt Digital Society Award voor duurzaamheid

De Klimrek-tool, onder meer ontwikkeld door Boerenbond, kreeg de Digital Society Award van Agoria voor duurzaamheid.