water
04 dec

“Open ruimte bewaren is cruciaal voor de waterbalans”

Water kwam uit de bevraging in kader van ons strategietraject richting 2040 als topthema bovendrijven.
h
01 dec

EU-richtlijn Industriële Emissies is verstrenging voor landbouw

Voor Vlaamse landbouwbedrijven betekent dat onder meer bijkomende administratie.
Stippen aan de horizon Tweedaagse omgeving
29 nov

Voed mee de toekomst: kick off omgevingstraject

Tijdens een tweedagse bustrip tekenden we de eerste stippen aan de horizon uit op vlak van omgeving.
dfd
22 nov

Grote ontevredenheid blijft na aanpassing EU-natuurherstelwet

De lidstaten van de Europese Unie hebben het politieke akkoord over de natuurherstelwet bekrachtigd.
hhn
21 nov

Kick-off RAMBO voor de vermindering van de stikstofuitstoot

RAMBO richt zich op de varkens- en pluimveehouderij. Op de kick-off werden maatregelen en technieken geëvalueerd.
dfd
15 nov

Tessa Avermaete: “Laat ons goed nadenken over wat waar kan”

Tessa Avermaete, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven, geeft haar ongezouten mening over gebiedsgerichte thema’s.
dfdf
10 nov

Teleurstelling in akkoord over EU-natuurherstelwet

“Het akkoord houdt geen enkele rekening met de bezorgdheden van experten, industrie én landbouw”, zegt Lode Ceyssens.
gbbg
08 nov

Prof Xavier Gellynck: “Inzetten op technologische hulpmiddelen”

In onze interviewreeks in het kader van het strategietraject 2040 laten we professor Xavier Gellynck aan het woord.
vfvf
31 okt

Voed mee de toekomst: de krijtlijnen in sector en omgeving

Richting 2040 bekijken we voor specifieke thema’s het wenselijk ambitieniveau en het op te nemen engagement.
Cartoon_BBtoekomst
23 okt

Boerenbond, morgen nog meer dan vandaag

Stippen aan de horizon: we zijn nu bezig met het uitzetten van prioriteiten voor de komende twintig jaar.