Actie natuurherstelwet
01 jun

Europese boeren verwijzen natuurherstelwet terug naar tekentafel

Boerenbond en Copa-Cogeca hielden een actie voor het Europees Parlement om met een gezamenlijke en luide stem de ...
water
01 jun

Inrichtingswerken in de Maatjes

Eind 2021 werd de ecohydrologische studie i.f.v. de doelstellingen binnen het vogelrichtlijngebied BE2101437 afgerond.
boomkruin
01 jun

Kandidatuur Landschapspark Pajottenland niet ingediend

Bij gebrek aan een lokaal draagvlak werd beslist om de kandidatuur Boerenlandschap Pajottenland niet in te dienen.
wolf
01 jun

Infomarkt over de wolf in Oudsbergen

Omdat er nog heel wat vragen bestaan over de aanwezigheid van de wolf organiseert het ANB een infomarkt over de wolf.
vogels
01 jun

Compensatiesteun voor nestbescherming

Als landbouwer kan je via ANB een financiële compensatie kan krijgen voor de bescherming van broedvogels op je perceel.
Afval
01 jun

Inzameling van medisch landbouwafval

Veehouders voeren enkele diergeneeskundige handelingen zelf uit. Het afval wordt beschouwd als medisch afval.
Actie
31 mei

Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen EU-natuurherstelwet

Vandaag voert Boerenbond samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouworganisatie, actie.
Emelie_Laeremans
30 mei

“We steken onze nek uit voor groene energie”

Emelie Laeremans produceert CO2-vrij warm water.
IMG_0257_PaexoShoulder.JPG
30 mei

Experimenteren met exoskeletten bij het melken

Melkveehouders met een traditionele melkput zien het tweemaal daags tussen de koeien staan doorgaans niet als ...
ujuj
30 mei

Melden van watercaptatie uit waterlopen

Sinds vorig jaar moeten watercaptaties uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten online gemeld worden ...
dcdc
29 mei

Where do we fit in the picture?

The European Nature Restoration Law threatens to ensure that there is no more room for agriculture and horticulture.