gb
Members only
26 mei

De markt: rundvee

De prijzen van zwartbontkalveren blijven vrij stabiel op een goed niveau.
dfd
22 mei

De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven vrij stabiel.
cvc
Members only
08 mei

De zuivelmarkt blijft relatief stabiel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven vrij stabiel.
vf
05 mei

Zuivel past binnen duurzaam én gezond voedselpatroon

Op een Ronde Tafel werd druk gedebatteerd over de melkveesector.
Koeien
Members only
04 mei

Prijzen reforme koeien

Elke maand geven wij een overzicht van de prijzen van de reforme melkkoeien. De Vlaamse overheid noteert weer hoger.
ddc
Members only
02 mei

De markt: rundvee

De vleesveeprijzen zijn stabiel.
ddc
Members only
24 apr

De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven dalen.
gbg
19 apr

Eén derde meer zomergranen en korrelmaïs in 2022

StatBel maakte de definitieve landbouwstatistieken van 2022 op.
dfdf
Members only
17 apr

LDA: deels vaste melkprijs als antwoord op volatiele prijzen

Bij Laiterie des Ardennes lijken ze niet van plan om zich het hoofd gek te laten maken in de huidige ‘war on milk’.
bbg
Members only
07 apr

De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten vertonen een licht dalende trend.
dcdc
Members only
03 apr

De markt: rundvee

De prijzen van de zwartbontkalveren en de dikbilstieren blijven vrij stabiel.
zsds
Members only
28 mrt

De markt: pluimvee

De braadkippenmarkt oogt ontspannen, de eierenmarkten kijken verder naar boven.