dfd
06 jun

België officieel vrij van Blauwtong

België is vanaf 5 juni 2023 vrij van Blauwtong (BTV).
Afval
01 jun

Inzameling van medisch landbouwafval

Veehouders voeren enkele diergeneeskundige handelingen zelf uit. Het afval wordt beschouwd als medisch afval.
jongerencongres
31 mei

“Discussie over het nut van veeteelt kan je nooit verliezen”

Over welke en hoeveel veeteelt er nodig is kan je discussiëren, maar veeteelt is absoluut nodig voor de ...
fvfv
22 mei

Langer bij elkaar houden van koeien met pasgeboren kalveren

Recent gaf het EFSA advies over het welzijn van kalveren. Vlaams minister Jo Brouns steunt die aanbevelingen.
bjbj
17 mei

Werk mee aan duurzame toekomst via Convenant Enterische Emissies

Metheen (Meteen inzetten op de implementatie van methaanreducerende voederstrategieën bij melkvee) focust op innovatie.
dfd
10 mei

Vooral autobanden zijn verantwoordelijk voor scherp bij rundvee

Veepeiler onderzoek wijst oorzaak van het scherp aan.
sds
Members only
27 apr

Aanpassingen wetgeving verplichte bijdragen Sanitair Fonds

Voor correcte inningen is het belangrijk dat de veehouder zijn gegevens in Sanitel controleert en corrigeert waar nodig.
ffvfvvf
20 apr

Vlaamse veehouderij werkt verder aan beter dierenwelzijn

Meer nuance in het debat rond 'dierenwelzijn in intensieve veeteelt' is wenselijk. Wat goed is, moét ook worden benoemd.
vffv
20 apr

Efficiëntere koeien via krachtvoerbesparing en pensadditieven

De belangrijkste drijfveer voor de stikstofuitstoot bij melkkoeien, is de stikstofopname via het voeder.
fvvf
Members only
20 apr

Een toekomst voor draadloos beweiden

WeideWijs bekeek innovatieve technieken van beweiding op een studiereis in Nederland.
fgf
13 apr

Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders

In vergelijking met 2011 werd in 2022 een daling gerealiseerd van 84%. De mengvoedersector realiseert mooie resultaten.
longecho
Members only
23 mrt

Klauwproblemen en kalvergriep: preventie en snel zijn

Preventie en vlug en gericht ingrijpen, dat zijn de sleutelthema’s om ziekte bij melkvee minimaal te houden.