gb
Members only
26 mei

De markt: rundvee

De prijzen van zwartbontkalveren blijven vrij stabiel op een goed niveau.
gbg
23 mei

Bestaat de proeftermijn nog voor arbeiders en bedienden?

Er bestaat in ons land een eengemaakte opzeggingsregeling voor arbeiders en bedienden sinds 1 januari 2014.
dfd
22 mei

De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven vrij stabiel.
hnnh
Members only
16 mei

Bestaat het willekeurig ontslag bij arbeiders nog?

Als je als werkgever een contract beëindigt, is het normaal dat je aan de werknemer de redenen van het ontslag geeft.
j,
Members only
15 mei

Hoever staan we met de 100 dagen seizoenarbeid?

De regering heeft evenwel momenteel nog geen beslissing genomen en ondertussen zijn we al half mei.
Annick_Tolpe
14 mei

Annick Tolpe: “Ik ben op de eerste plaats boerin én moeder”

Moederdag - in bepaalde delen van Vlaanderen - is dé gelegenheid om eens langs te gaan bij Annick Tolpe. Met VIDEO.
gbbg
Members only
10 mei

Blijft de kinderbijslag behouden als jongeren werken?

Jongeren kunnen zowel als student maar ook als seizoenwerknemer in de land- en tuinbouw werken.
cvc
Members only
08 mei

De zuivelmarkt blijft relatief stabiel

De prijzen van de belangrijkste zuivelproducten blijven vrij stabiel.
vf
05 mei

Zuivel past binnen duurzaam én gezond voedselpatroon

Op een Ronde Tafel werd druk gedebatteerd over de melkveesector.
Koeien
Members only
04 mei

Prijzen reforme koeien

Elke maand geven wij een overzicht van de prijzen van de reforme melkkoeien. De Vlaamse overheid noteert weer hoger.
bggb
Members only
03 mei

Hebben seizoenwerknemers recht op werkkledij?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen beschermings- en werkkledij.
ddc
Members only
02 mei

De markt: rundvee

De vleesveeprijzen zijn stabiel.