bhhb
Members only
20 sep

Fiscaal aangifteformulier voor seizoenwerknemer: wat nu?

Door een technische vergissing bij de FOD Financiën werden massaal formulieren verstuurd.
dfd
Members only
05 jul

Moet de werknemer een attest bij ziekte voorleggen?

Een werknemer moet bij ziekte of ongeval onmiddellijk de werkgever verwittigen.
sx
Members only
29 jun

Welke lonen gelden voor seizoenarbeid vanaf 1 juli?

Het akkoord geldt enkel voor dit jaar door de budgettaire impact.
fvf
Members only
21 jun

Moet een seizoenwerknemer bijdragen voor de Zorgkas?

Het niet de bedoeling is dat seizoenwerknemers de zorgpremie moeten betalen.
dfd
14 jun

Kan mijn werknemer extra uren werken die niet belast zijn?

In de land- en tuinbouw geldt de 38 urenweek.
gb
Members only
08 jun

Hoe ver staan we met de integratie van de bedienden?

Een KB voorzag de verruiming van de Paritaire Comités voor de land- en tuinbouw met de bedienden.
gb
Members only
08 jun

Waarom is het Fonds Gezondheidszorgen zo belangrijk?

Het is belangrijk dat buitenlandse seizoenswerknemers ook in ons land verzekerd blijven voor gezondheidszorgen.
gbg
23 mei

Bestaat de proeftermijn nog voor arbeiders en bedienden?

Er bestaat in ons land een eengemaakte opzeggingsregeling voor arbeiders en bedienden sinds 1 januari 2014.
hnnh
Members only
16 mei

Bestaat het willekeurig ontslag bij arbeiders nog?

Als je als werkgever een contract beëindigt, is het normaal dat je aan de werknemer de redenen van het ontslag geeft.
j,
Members only
15 mei

Hoever staan we met de 100 dagen seizoenarbeid?

De regering heeft evenwel momenteel nog geen beslissing genomen en ondertussen zijn we al half mei.
gbbg
Members only
10 mei

Blijft de kinderbijslag behouden als jongeren werken?

Jongeren kunnen zowel als student maar ook als seizoenwerknemer in de land- en tuinbouw werken.
bggb
Members only
03 mei

Hebben seizoenwerknemers recht op werkkledij?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen beschermings- en werkkledij.