Groene Zorg

Zorggasten op het bedrijf? Vraag advies bij Steunpunt Groene Zorg

6 januari 2022

Het gebeurt wel vaker dat een land- of tuinbouwbedrijf wordt aangesproken door een welzijns- of zorgvoorziening om een van hun zorggasten een zinvolle dagbesteding te bieden op het bedrijf. Veel bedrijfsleiders zetten graag hun groot hart open voor dergelijke vraag.

Maar kan dat zomaar? Past dat binnen de arbeidswetgeving? En hoe zit het dan met de verzekering?

Voor het land- of tuinbouwbedrijf is het veiliger – wanneer het wordt aangesproken om een zorggast op te vangen – om eens te polsen bij Mieke Braet, de Oost-Vlaamse consulent van Steunpunt Groene Zorg. Zij begeleidt al sinds 2008 de bedrijven die met zorggasten werken. “De meeste bedrijfsleiders zijn niet vertrouwd met de doelgroep van kwetsbare mensen”, weet Mieke Braet. ‘Daarom is het goed dat ik mee over de schouder kan kijken om te zien of de ondersteuningsnoden van de aangemelde zorggast wel haalbaar zijn voor de bedrijfsvoerders. Wie aangesproken wordt door een voorziening neemt best vooraf eens contact met mij.”

Duizend zorgboerderijen

Steunpunt Groene Zorg vormt een netwerk van zorgboerderijen in Vlaanderen. “Vandaag tellen we bijna duizend zorgboerderijen, waarvan zo’n 250 in de provincie Oost-Vlaanderen”, verduidelijkt Willem Rombaut, beleidsadviseur voor het steunpunt.” Zorgboerderij is wel een groot woord. In werkelijkheid gaat het meestal om één enkele zorggast die een tweetal dagen per week komt helpen bij de eenvoudige klusjes op het bedrijf.” Veel prestatie mag je van de zorggast niet verwachten. Het gaat steeds om kwetsbare personen met een grote of minder grote ondersteuningsnood. “Precies wegens die kwetsbaarheid is het zo belangrijk dat je met een juiste overeenkomst werkt”, benadrukt Willem. “Onze modelovereenkomsten zijn afgetoetst bij de federale diensten voor sociale inspectie en bieden daarom een goede waarborg.”

Bedrijven die er iets voor voelen om zich te engageren als zorgboerderij kunnen zich uiteraard ook spontaan kandidaat stellen bij Steunpunt Groene Zorg. Jaarlijks ontvangen we meer dan 200 zorgvragen vanuit Oost-Vlaamse welzijns- en zorgvoorzieningen. Vooraleer we zo een vraag naar jou doorverwijzen, gaan we in gesprek om te polsen wat op jouw bedrijf haalbaar is.

Wie is Mieke Braet?

Mieke is 51 jaar en psycholoog. Mieke: “Al sinds 2008 ben ik als Oost-Vlaamse consulent hét aanspreekpunt voor alle land- en tuinbouwers die graag een zorggast op hun bedrijf willen laten meehelpen. Ik help je op weg om administratief in orde te zijn met bijvoorbeeld sociale inspectie of verzekeringen. En ik help je ook op weg om subsidies te verkrijgen voor de dagdelen waarin je samen met je gast aan de slag bent. Als boerendochter ken ik de realiteit van de landbouwsector en ik ken heel veel Oost-Vlaamse zorgvoorzieningen die samenwerking zoeken met land- en tuinbouwers, zodat ik op maat van jouw bedrijf een match kan vinden. Al 13 jaar zie ik bij bedrijfsbezoeken hoeveel meerwaarde het biedt om een gast te hebben op het bedrijf: de dankbaarheid en gezelligheid zijn hartverwarmend.”

Meer info

www.groenezorg.be of 0471 76 65 36