Menu

Zorgboerderijen verruimen aanbod

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Vorige week vroeg het Steunpunt Groene Zorg aandacht voor het feit dat zorgboerderijen een zinvolle dagbesteding kunnen zijn voor volwassenen met een beperking, en voor de mogelijkheden die het persoonsvolgend budget hierbij te bieden heeft.

De voorstelling gebeurde op het melkveebedrijf van Hans en Eefke Dereepere-De Schuyter in Knesselare. Eefke bouwde twee verbredingsactiviteiten uit: de productie en verkoop van hoeve-ijs en groene zorg.

Groene zorg evolueert

Wellicht kent iedere lezer wel een zorgboer of -boerin. Of misschien ben je er zelf eentje. Als economische compensatie voor de tijd die boeren en tuinders investeren in zorgactiviteiten, kunnen ze een subsidie van 20 euro per dagdeel krijgen, met een maximum van 40 euro per dag (zie kader). Het gaat dus niet om een vergoeding voor de begeleiding van de zorggasten, die in het jargon ‘hulpboeren’ genoemd worden.

“We merken dat er naast de klassieke zorgboerderij een tweede model ontstaat, waarbij op boerderijen effectief zorg wordt aangeboden”, vertelt coördinator Willem Rombaut van het Steunpunt Groene Zorg. “Waar klassiek 1 persoon tegelijk opgevangen wordt, kan het in dat model voor meerdere personen en tegen betaling gebeuren. Dat type van zorg wordt door de overheid gesubsidieerd in allerlei dagcentra, maar die mogelijkheid bestaat niet voor zorgboerderijen. Begin 2017 is daar een opening gekomen. Personen met een persoonsvolgend budget kunnen met dat budget nu ook terecht bij een zorgboerderij, mits die zich geregistreerd heeft bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Momenteel zijn al 43 zorgboerderijen geregistreerd.” Willem wijst er nog op dat alleen volwassen personen met de zwaarste nood aan ondersteuning zo’n persoonsvolgend budget toegekend krijgen. “Er zijn er in Vlaanderen om en bij de 25.000, terwijl een kleine 100.000 mensen ouder dan 18 onder de federale tegemoetkoming voor personen met een handicap vallen.”

De nieuwe mogelijkheid vereist wel extra actie en vaardigheden, onder meer marketing en dossiervorming. “Wat administratie betreft, komt er meer gewicht bij de zorgboerderij zelf. In het klassieke model wordt die gedaan door de zorginstelling waarmee de zorgboer een overeenkomst gesloten heeft. Ze moeten zelf hun kwaliteitszorg en de evolutie van de gasten bewaken. Ook moet je een prijs plakken op je zorgaanbod.” Die kostprijs kan sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf, net zoals tussen zorginstellingen. Heb je een nieuwe ruimte gebouwd en ingericht, dan zal de kostprijs hoger liggen dan bij een zorgboerderij zonder specifieke ruimte of waar die ruimte ook gebruikt wordt voor feestjes en dergelijke.

KaTheNo

Eefke wordt bijgestaan door hulpboer Lukas in haar verhaal over zorghoeve KaTheNo. Lukas toont zich wat zenuwachtig, omdat hij voor het eerst de pers te woord moet staan, maar hij kwijt zich perfect van zijn taak. Lukas vertelt dat hij al drie maanden lang twee dagen per week naar KaTheNo komt. Doorgaans is dan ook Benjamin aanwezig, een jongere die op dezelfde dagen komt, maar dan in het klassieke systeem van groene zorg. Lukas besteedt een deel van zijn persoonsvolgend budget aan de zorgboerderij.

Eefke vertelt dat ze al droomde van een zorghoeve toen ze nog verpleegkunde studeerde. Onmiddellijk na haar studies was het niet haalbaar, zodat ze zeven jaar in een ziekenhuis werkte. Die job gaf ze op om met groene zorg te starten. “De combinatie met de productie en verkoop van hoeve-ijs leek mij ideaal. Het persoonsvolgend budget kwam juist op tijd voor ons.” In maart 2016 kwam Benjamin als hulpboer op het bedrijf en dat viel enorm mee. Daarna volgde Eefke een opleiding rond ‘Collectief aanbod’, georganiseerd door het Steunpunt Groene Zorg. Ze denkt maximaal drie personen gelijktijdig te kunnen opvangen. “Maar dat is ook afhankelijk van de beperking. Dat proberen we uit te maken via een intakegesprek, zoals we ook hadden met Lukas. Eventueel bekijken we in een proefperiode of het lukt met de andere gasten en met onze kinderen.” Eefke vindt dat de hulpboeren een meerwaarde zijn voor de opvoeding van hun eigen kinderen. KaTheNo is overigens een samenvoeging van de namen van de kinderen: Kathy (die op kamp was tijdens de voorstelling), Noë en Theo.

“Onze grote uitdaging is om de mensen duidelijk te maken dat wij volwaardige zorg aanbieden, waarvoor betaald moet worden. Veel mensen oordelen dat we extra hulp hebben van onze zorggasten en ze vinden het niet eerlijk dat die moeten betalen. Maar we bieden een volwaardige dagbesteding aan, we vangen onze zorggasten op en kiezen opdrachten op hun maat, volgens hun individuele mogelijkheden en beperkingen. Er is veel interesse, maar op het moment dat we het over de financiële kant hebben, komen er twijfels boven. Veel mensen weten zelf niet goed wat er allemaal binnen hun mogelijkheden valt en of hun budget al door een andere instantie opgebruikt is.”

Beleving

Lukas heeft het best naar zijn zin op de boerderij. Die wereld was hem niet onbekend, want ook zijn grootmoeder heeft een boerderij en vroeger ging hij al in groep naar een zorgboerderij. Alleen werken zit er niet in voor hem, met uitzondering van het voederen van de kippen. Doorgaans voert hij allerlei karweitjes uit samen met en onder toezicht van Eefke. Af en toe mag hij mee naar het land met Hans. Hij heeft al geploegd, maar dan als copiloot bij Hans. ’s Middags kookt en eet hij mee met het gezin. We mochten twee soorten cake proeven die Lukas samen met Eefke gebakken had.

Verpozing vindt Lukas bij de honden, Odette en Itta. En ook Mariette, een jong zeugje, is een van zijn lievelingen. Eefke vertelt dat Lukas de dieren gaat knuffelen wanneer hij nood heeft aan een time-out. Zijn ambitie is om Mariette te leren aan de leiband te lopen en dan samen te gaan wandelen.

Heb je – los van groene zorg – een kwetsbare persoon die nu en dan ‘een handje komt helpen’? Wees dan voorzichtig en heb aandacht voor de arbeidswetgeving, ook al werk je samen met een welzijnsorganisatie. Weet bovendien dat je dan misschien in aanmerking komt voor een subsidie. Neem vrijblijvend contact op met de consulent van jouw provincie als je meer informatie wilt (zie www.groenezorg.be).