Zomeraanbod basisopleidingen fytolicentie P1 en P2

Wie als land- of tuinbouwer, sierteler of groenvoorziener gebruik wil maken van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik dient over een fytolicentie te beschikken. 

Op 17 en 19 juni starten we met een basisopleiding fytolicentie P2 online, respectievelijk voor de sectoren landbouw (inclusief sier- en boomteelt) en groenvoorziening. Deze opleiding duurt 60 uur. De lesmomenten zijn op maandag- en woensdagavond en worden gegeven via Teams. Je hoeft dus niets op je PC te installeren om deze cursus online van bij jou thuis te kunnen volgen. Onze lesgevers zijn experten in en uit het veld. Ze nemen je mee doorheen de relevante wetgeving, mogelijke oorzaken van schade, soorten gewasbeschermingsmiddelen, risico’s bij het gebruik, de goede praktijken, eerste hulp bij vergiftiging en een aantal interessante websites. Op het eind van de cursus wordt de gewasbescherming in een aantal voor jou specifieke teelten bekeken. 

Heb je voldoende aan een fytolicentie P1 (assistent professioneel gebruik) dan kan je op 18 en 19 juni onze basisopleiding fytolicentie P1 online volgen. Deze tweedaagse opleiding wordt overdag gegeven van 8u30 tot 17u00.

Aarzel niet en schrijf in via www.agrocampus.be/fytolicentie

Stel je vragen via vorming@boerenbond.be.