“Zolang ze maar gelukkig zijn”, is het antwoord dat veel ouders geven wanneer je hen vraagt welke carrière ze voor hun kinderen wensen. Een waarheid als een koe. Maar waarom houden we ons als volwassenen niet altijd aan die regel?

Heel wat land- en tuinbouwgezinnen worden vandaag geconfronteerd met diverse uitdagingen. Vaak kunnen ze die het hoofd bieden, maar soms loopt het potje over. De druppel die de emmer doet overlopen kan van overal komen: een economische tegenslag, een vergunning die opnieuw wordt afgekeurd, een familiaal probleem of zorgen om de toekomst van de volgende generatie. De laatste jaren klinken de signalen over sociaal en mentaal leed in de sector steeds luider. En dat is niet vreemd. Dat die roep om hulp steeds luider klinkt, is zowel zorgwekkend als geruststellend. Enerzijds toont het aan dat de situatie in heel wat gezinnen niet meer houdbaar is en dat de recente economische onzekerheid, vergunningenproblematiek en zware druk op bedrijfsleiders tot een gevaarlijk hoogtepunt is gekomen. Anderzijds is het goed dat men ook steeds vaker de stap zet om te praten over problemen en hulp te zoeken. Dat kan bij Boerenbond, Boeren op een Kruispunt, Landelijk Infopunt voor vrouwen, bedrijfsadviseurs maar ook gewoon door een goed gesprek met familie of vrienden.

Boerenbond is er voor jou

Boerenbond heeft in zijn werking meer dan ooit oog voor de sociale en mentale moeilijkheden die onder andere het gevolg zijn van lage en slechte prijsvorming in de sector. In onze syndicale belangenbehartiging streven we naar regelgeving die zowel werkbaar als bedrijfseconomisch haalbaar is. Uiteraard zijn we hierbij sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheidszin van de beleidsmakers. In ons vormingsaanbod hebben we aandacht voor ondernemersvaardigheden en thema’s die de weerbaarheid van landbouwers verhogen. Ook vanuit onze dienstverlening bieden wij handvaten en ondersteuning aan. Neem voor een volledig overzicht zeker een kijkje op onze website www.boerenbond.be/advies. Bovenal willen we als Boerenbond ook jouw klankbord zijn. Want praten helpt echt om stress aan te pakken. Praten over problemen die je ervaart als bedrijfsleider, over zaken die niet lopen zoals je wenst, ook dat is een onderdeel van goed ondernemerschap. Heb je nood aan een goed gesprek of een klankbord in verband met de uitdagingen van je bedrijf, neem dan zeker contact op met ons via het nummer van de Boerenbond-advieslijn 016 28 61 61.

We zijn er voor elkaar

Mogelijk worden we zelf niet direct geconfronteerd met crisissituaties, maar merken we wel dat personen in onze vriendenkring of collega’s in de sector te maken hebben met problemen en moeilijke situaties. Laten we hier niet blind voor zijn en hen op z’n minst een luisterend oor bieden. Waar mogelijk kunnen we doorverwijzen naar bestaande dienstverlening die een gepaste en haalbare oplossing kan aanreiken.
 

Wat doet Europa?

Ook de Europese instanties zijn zich bewust van de zware druk die land- en tuinbouwers vandaag voelen. Een goed voorbeeld van een van de projecten die Europa daarom ontwikkelde is Farmwell. Dit thematisch netwerk van Horizon 2020 wil de gemeenschappelijke sociale uitdagingen leren kennen en aanpakken om zo het welzijn van Europese landbouwers te verbeteren. De belangrijkste sociale uitdagingen die in dit project werden benoemd zijn depressie, isolement, fysieke risico’s, stress door negatieve maatschappelijke percepties, uitdagingen rond bedrijfsopvolging en genderkwesties. Wat Farmwell interessant maakt, is dat men de oplossing voor problemen rond mentaal welzijn wil zoeken in innovatie, net zoals we dat doen bij landbouwtechnische vraagstukken. Het project werd opgestart in februari van dit jaar en eind oktober vond er nog een onlinenetwerkevent plaats waarin verschillende belanghebbenden elkaar leerden kennen en actuele uitdagingen en mogelijke oplossingen werden besproken. Ook Boerenbond is betrokken in dit project en draagt bij aan het aanbrengen van relevante thema’s en het zoeken van innovatieve oplossingen. 
 

Wat doet Vlaanderen?

In Vlaanderen zijn er weinig cijfers beschikbaar over stress en welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouw(st)ers. Het ILVO heeft vorig jaar de problematiek van stress, welbevinden en veerkracht bij Vlaamse landbouwers wel verder wetenschappelijk onderbouwd via een enquête, focusgroepen en interviews. In totaal werden 375 land- en tuinbouw(st)ers betrokken bij het onderzoek. Uit dit onderzoek volgde in november 2020 een digitaal rondetafelgesprek onder leiding van minister Crevits waarin experten en diverse organisaties uit de sector een aanzet hebben gegeven voor een breed gedragen actieplan. Speerpunten van het actieplan zijn onder meer de vermindering van mogelijke stressfactoren op het landbouwbedrijf, landbouwers gemakkelijker de weg naar professionele hulp doen vinden en hen meer bewustmaken van hun individuele competenties en vaardigheden. Er wordt niet enkel gefocust op landbouwers die nu al ‘zorgen’ hebben, maar op alle landbouwers en hun gezinsleden.