Zolang ze maar gelukkig zijn

2 november 2021
“Zolang ze maar gelukkig zijn”, is het antwoord dat veel ouders geven wanneer je hen vraagt welke carrière ze voor hun kinderen wensen. Een waarheid als een koe. Maar waarom houden we ons als volwassenen niet altijd aan die regel?

Heel wat land- en tuinbouwgezinnen worden vandaag geconfronteerd met diverse uitdagingen. Vaak kunnen ze die het hoofd bieden, maar soms loopt het potje over. De druppel die de emmer doet overlopen kan van overal komen: een economische tegenslag, een vergunning die opnieuw wordt afgekeurd, een familiaal probleem of zorgen om de toekomst van de volgende generatie. De laatste jaren klinken de signalen over sociaal en mentaal leed in de sector steeds luider. En dat is niet vreemd. Dat die roep om hulp steeds luider klinkt, is zowel zorgwekkend als geruststellend. Enerzijds toont het aan dat de situatie in heel wat gezinnen niet meer houdbaar is en dat de recente economische onzekerheid, vergunningenproblematiek en zware druk op bedrijfsleiders tot een gevaarlijk hoogtepunt is gekomen. Anderzijds is het goed dat men ook steeds vaker de stap zet om te praten over problemen en hulp te zoeken. Dat kan bij Boerenbond, Boeren op een Kruispunt, Landelijk Infopunt voor vrouwen, bedrijfsadviseurs maar ook gewoon door een goed gesprek met familie of vrienden.

Boerenbond is er voor jou

Boerenbond heeft in zijn werking meer dan ooit oog voor de sociale en mentale moeilijkheden die onder andere het gevolg zijn van een lage en slechte prijsvorming in de sector. In onze syndicale belangenbehartiging streven we naar regelgeving die zowel werkbaar als bedrijfseconomisch haalbaar is. Uiteraard zijn we hierbij sterk afhankelijk van de verantwoordelijkheidszin van de beleidsmakers. In ons vormingsaanbod hebben we aandacht voor ondernemersvaardigheden en thema’s die de weerbaarheid van landbouwers verhogen. Ook vanuit onze dienstverlening bieden wij handvaten en ondersteuning aan. Neem voor een volledig overzicht zeker een kijkje op onze website www.boerenbond.be/advies. Bovenal willen we als Boerenbond ook jouw klankbord zijn. Want praten helpt echt om stress aan te pakken. Praten over problemen die je ervaart als bedrijfsleider, over zaken die niet lopen zoals je wenst, ook dat is een onderdeel van goed ondernemerschap. Heb je nood aan een goed gesprek of een klankbord in verband met de uitdagingen van je bedrijf, neem dan zeker contact op met ons via het nummer van de Boerenbond-advieslijn 016 28 61 61.

We zijn er voor elkaar

Mogelijk worden we zelf niet direct geconfronteerd met crisissituaties, maar merken we wel dat personen in onze vriendenkring of collega’s in de sector te maken hebben met problemen en moeilijke situaties. Laten we hier niet blind voor zijn en hen op z’n minst een luisterend oor bieden. Waar mogelijk kunnen we doorverwijzen naar bestaande dienstverlening die een gepaste en haalbare oplossing kan aanreiken.

Hoe gaat het met je?

Sandra Werix, dienstbetoonconsulent: “We hebben vandaag bij Boerenbond meer dan ooit oog voor de sociale en mentale noden van onze leden. Want ook dat aspect is deel van onze job van belangenbehartiging. We hebben een uitgebreid vormingsaanbod dat aandacht heeft voor het versterken van de kennis en de vaardigheden van onze ondernemers en andere thema’s die de weerbaarheid van land- en tuinbouwers verhogen.

Ook vanuit onze dienstverlening bieden we ondersteuning aan. Neem zeker eens een kijkje op www.boerenbond.be/advies. Laat ons ook weten hoe het met je gaat. Want praten over problemen die je ervaart als bedrijfsleider is ook een onderdeel van goed ondernemerschap, maar het vraagt wat moed. Heb je nood aan een goed gesprek of wil je eens van gedachten wisselen over de uitdagingen op je bedrijf, neem dan zeker contact op met ons via de Boerenbond-advieslijn 016 28 61 61.”