Menu

Zoeken naar een billijke oplossing

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Belgapom legt zonder bewijs en zonder enig overleg alle schuld bij de telers die hun contract niet vol leveren.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst Boerenbond

In een persbericht schreef Belgapom vorige week dat diverse aardappeltelers die wel degelijk over aardappelen beschikken hun contractverplichtingen niet nakomen, maar hun aardappelen verkopen op de lucratieve vrije markt. Met deze communicatie legt Belgapom zonder bewijs en zonder enig overleg alle schuld bij telers die hun contract niet vol leveren.

Bij de afhandeling van de perikelen als gevolg van de veel te kleine aardappeloogst heeft Boerenbond er steeds voor geijverd dat alle betrokken partijen samen rond de tafel zouden zitten om te komen tot een gedragen en billijke oplossing. Wie aardappelen heeft, moet ze leveren. Wie een tekort heeft, moet zo snel mogelijk contact opnemen met zijn afnemer. Heel veel afnemers hebben deze noodzakelijke dialoog ook wel voor zich uit geschoven. We stellen bovendien vast dat de oplossingen die ze aanbieden veelal sterk in hun eigen voordeel zijn en de aardappelteler jammer genoeg in de kou laten staan. We zijn dan ook sterk verontwaardigd over deze eenzijdige communicatie vanwege Belgapom en zijn van mening dat er syndicaal met vuur gespeeld wordt.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: