Menu

Zijn we klaar voor de klimaatverandering?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Hoe kan of zal de klimaatverandering onze land- en tuinbouw beïnvloeden? Op deze vraag trachtte verschillende onderzoekers een antwoord te formuleren tijdens een studiedag op het ILVO in Melle. In tweede orde werd bekeken of er mogelijkheden ontstaan voor de ruime sector door de veranderingen die zich aandienen.

In een eerste inleiding door Anne Gobin van het VITO kwam aan het licht dat er wel degelijk zaken aan het veranderen zijn in ons klimaat. Na een koude januarimaand voelen we het misschien niet zo aan, maar ook in ons kleine Vlaanderen is het klimaat wel degelijk aan het veranderen. Het warmt op. Bovendien wordt het weer grilliger. Droge periodes en zware stortbuien volgen elkaar met steeds grotere regelmaat op. Landbouwers die zich hiervoor willen indekken, zullen daar rekening moeten mee moeten houden, anders lopen ze steeds meer risico op teeltmislukkingen.

Pieter De Frenne van de UGent gaf aan hoe er vanuit het onderzoek gewerkt wordt om de veranderingen in kaart te brengen en ze te beschrijven. De gevolgen van een klimaatopwarming voor de teelt van planten kan je op vele vlakken merken: de opkomst van het zaad, de groei, de eventuele bestuiving, de zaadkwaliteit enzovoort. Elke plantensoort heeft zo zijn eigen manier om te reageren, en vaak is er nog verschil tussen variëteiten! Voor de zaadveredelaars ligt er in ieder geval nog veel werk op de plank om gepaste aanpassingen voor te stellen aan de boer.

James Taylor-Alford van Syngenta beschreef dan de zaadbedrijven zoeken naar deze oplossingen. Hij stelde dat de belangrijkste denkrichtingen op dit moment zijn: zoeken naar variëteiten met een grote opbrengststabiliteit onder alle omstandigheden en naar variëteiten met een sterker en dieper wortelstelsel zodat extremen beter kunnen worden opgevangen.

Tim Beliën van pcfruit vertelde een opmerkelijk verhaal over de veranderingen inzake ziekten en plagen ten gevolge van de klimaatverandering. Doordat het warmer wordt, krijgen sommige insectensoorten nu meer generaties per jaar dan vroeger, waardoor de totale ziektedruk gevoelig toeneemt. Maar Beliën stelde ook vast dat er minstens zoveel problemen ontstaan door de globalisering. Mensen trekken de hele wereld rond en brengen ongewild allerlei ziekten en plagen mee naar onze streken. Als die dan hier hun gewone natuurlijke vijanden niet meer tegenkomen, kunnen ze zich vaak explosief ontwikkelen. Denken we maar aan de ramp die de Suzuki-fruitvlieg geworden is voor onze fruitteelt.

De laatste inleiding over koolstofopslag onder grasland door Greet Ruysschaert van het ILVO gaf aan dat er nog veel potentieel is om koolstof in de bodem op te slaan, maar dat het niet zo gemakkelijk is om dat in de praktijk te realiseren. Zo staat het MAP de massale toediening van organische bemesting in de weg, en dit om redenen van uitspoelingsgevaar. Nochtans is dit een van de gemakkelijkste manieren om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen.

Een uitgebreid artikel over deze studiedag lees je binnenkort in Boer&Tuinder.

Deel deze pagina: