Heel wat landbouwgebouwen zijn echter vrijgesteld van de EPB-plicht. Het gaat om landbouwgebouwen met een functie die nauwelijks energieverbruik vereist voor het bereiken van een specifieke binnentemperatuur. Denk hierbij aan machineloodsen, melkvee-, rundvee-, schapen-, geiten- of paardenstallen of serres voor koude teelten.
Daarnaast zijn diverse bouwprojecten vrijgesteld van EPB-eisen. Deze vrijstelling geldt ook voor landbouwgebouwen en is van toepassing in onderstaande gevallen:

  1. Dossier waarbij de medewerking van een architect niet vereist is: er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een volume kleiner dan 3000 m³ waarbij geen tussenkomst van een architect vereist is (aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling).
  2. Bij een tijdelijke vergunning: er is geen EPB-plicht voor gebouwen met een tijdelijke vergunning met een maximale duur van twee jaar.
  3. Voor kleine, alleenstaande gebouwen: er is geen EPB-plicht voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² (buitenafmetingen, over de muren gemeten).
  4. Voor kleine EPN-eenheden met een oppervlakte van minder dan 50 m² in een niet-EPB-plichtig gebouw.